7 букв «И» (Миръ, Мiръ, Мїръ, Мvръ…) — Древлесловенский язык