Публічна угода-оферта

Публічна угода-оферта з надання інформаційно-консультативних послуг.

Дійсно з 1 січня 2017 року

1. загальні положення

1.1.Цей Договір про надання послуг має характер публічної оферти та відповідно
чинному законодавству України має належну юридичну силу.

1.2. Даний документ є публічною Офертою ФОП Брянської Лариси Миколаївни, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія B01 № 373234, номер запису 20730000000005168 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських29.11.2005. ) та містить усі суттєві умови щодо надання інформаційно-консультативних послуг (відповідно до Цивільного кодексу України).

1.3. Будь-яка фізична чи юридична особа, яка відвідала Офіційну відкриту групу у соціальній мережі
"Mastodon" за адресою https://mastodon.social/@yahealthy, сайт http://www.yahealthy.info/ або субдомени сайту, а також інші сайти Виконавця, який має намір придбати ту чи іншу інформаційно-консультативну послугу та сплатити отримання інформаційно-консультативної послуги, стає Замовником (Замовник та
Виконавець іменуються надалі Сторони).

2. Предмет Оферти
2.1. Предметом цієї Оферти є відшкодування Замовнику
інформаційно-консультативних послуг за допомогою проведення вебінарів та/або продажу
електронних товарів (текстових, текстових методичних посібників, аудіо, відео), живих виступів, надання індивідуальних консультацій, у тому числі із залученням третіх осіб (далі, інформаційно-
консультативні послуги).

2.2. Виконавець має право у будь-який момент змінювати зміст матеріалів та умови
цієї публічної Оферти в односторонньому порядку без попереднього погодження з
Замовником, що забезпечує при цьому публікацію змінених умов на сайті yahealthy.info за адресою http://www.yahealthy.info/e/dogovor-oferta/ але не менше ніж за один день до їх введення в дію.

2.3. Актуальний договір-оферта завжди знаходиться за мережевою адресою: http://www.yahealthy.info/e/dogovor-oferta/

2.4. Актуальне доповнення про процес оплати та отримання послуг завжди знаходиться за мережевою адресою: http://www.yahealthy.info/e/sposoby-oplaty/

3. Умови та порядок надання послуг
3.1. Повним та беззастережним акцептом справжньої оферти є здійснення Замовником
оплати запропонованих Виконавцем послуг. Щодо послуг, що пропонуються Виконавцем з
умовами оплати частинами, повним та беззастережним акцептом справжньої оферти є
здійснення Замовником оплати першої частини від погодженої сторонами суми.

3.2. Укладання Замовником цього Договору здійснюється шляхом оформлення заявки на
отримання послуг у відкритій групі у соціальній мережі «Mastodon» за адресою
https://mastodon.social/@yahealthy
Виконавця за допомогою особистих повідомлень, листом на пошту info@yahealthy.info, на сайті http://www.yahealthy.info/ або субдоменах сайту (далі – Заявки) та
оплати даних послуг у вигляді переказу коштів на розрахунковий рахунок виконавця
безпосередньо або через один із зазначених способів оплати за адресою http://www.yahealthy.info/e/sposoby-oplaty/

3.3. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності для Сторін з дати оплати
послуг Замовником та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань. Дата оплати
вважається момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця чи інший рахунок
за вибраними реквізитами.

3.4. Для оформлення Заявки Замовник зобов'язаний надати такі дані: Ім'я, Прізвище,
Контактний телефон, Контактний Email, Місто проживання, Дата народження.

3.5. Надання послуг здійснюється шляхом надсилання Замовнику посилань для участі у вебінарах,
тренінги, семінари, курси, відкриття доступу до навчальних програм, а також для завантаження та/або перегляду замовлених цифрових товарів (текстових методичних посібників, семінарів, тренінгів, курсів, вебінарів). Дані посилання надсилаються Замовнику на вказаний ним Email після отримання грошових коштів
Виконавцем. У випадку, якщо Замовник здійснив оплату та не отримав посилання на замовлені
послуги через 3 банківські дні після посвячення, консультації або надання послуги — необхідно зв'язатися зі службою підтримки за адресою в мережі: info@yahealthy.info, надавши електронну копію квитанції про оплату або реквізити платежу.

3.6. Для отримання інформаційно-консультативних послуг замовник самостійно налаштовує
програмне забезпечення, апаратну частину та Інтернет-канал свого комп'ютера таким чином,
щоб мати можливість безперешкодно користуватись усіма сервісами порталів mastodon.social,
signal.org, сайту Академії yahealthy.info, які використовуються в ході надання послуг.

3.7. Цей договір має чинність Акту про надання послуг. Відсутність вимог щодо повернення
грошових коштів з боку Замовника відповідно до п. 4.2, означає, що послуги надані у
термін та мають належну якість. Приймання провадиться без підписання актів.

3.8. Виконавець залишає за собою право припинити надання Замовнику послуг без права
на повернення коштів у разі відкритого порушення Замовником правил отримання послуг,
а саме: розпалювання міжнаціональних та інших конфліктів, відволікання інших учасників від
отримання послуг, розміщення несанкціонованої реклами на ресурсах Виконавця,
нецензурні висловлювання, образу Виконавця, осіб, залучених Виконавцем для
надання послуг, або інших учасників, протиправних дій Замовника щодо
Виконавця чи інших учасників.

3.9. Послуги надаються для особистого користування Замовником. Забороняється передавати
Реквізити доступу до інформаційно-консультативних послуг та цифрових товарів
Виконавця третім особам для їх спільного використання без спеціального на те
дозволу Виконавця.

3.10. Замовнику забороняється поширювати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, соціальних мережах, копіювати, передавати чи перепродувати третім особам) у комерційних чи некомерційних
цілях надані Виконавцем Замовнику матеріали у межах цього договору
Оферти, а також використовувати їх іншим чином, крім як для особистого користування,
без наявності письмової згоди Замовника.

4. Умови та порядок повернення коштів
4.1. Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультативну послугу у строки,
програмою та параметрами відповідно до опису, на сайті http://www.yahealthy.info/ за адресою http://www.yahealthy.info/e/

4.2. Замовник має право відмовитися від надання оплачених інформаційно
консультативних послуг та вимагати повернення коштів лише у разі грубого
порушення Виконавцем заявлених в описі характеристик послуг, що належать до програми
та кількості наданого матеріалу та консультацій. В цьому випадку Замовник надсилає
письмовий запит на адресу в мережі: info@yahealthy.info, вказуючи в запиті опис таких
грубі порушення. Ця заявка буде розглянута Виконавцем протягом 10 робочих днів. В
у разі позитивного рішення Виконавець зв'язується із Замовником для погодження
способів повернення оплати.

4.3.Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням
Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/ або
негативна суб'єктивна оцінка є підставами вважати послуги наданими не
якісно чи не у погодженому обсязі.

4.4. Оплата Замовником чергового пакету інформаційно-консультативних послуг означає
беззастережне підтвердження Замовником того факту, що всі надані раніше послуги
мали необхідний рівень якості та повністю надані Виконавцем та отримані
Замовником.

4.5. У разі неможливості отримання послуги, що виникла з вини Замовника, та будь-яких інших
випадках прийняття Замовником рішення про відмову від отримання послуги (крім передбачених у
п.4.2) кошти, перераховані Замовником за цим договором, не підлягають
поверненню.

4.6. Незалежно від вивчення Замовником матеріалів, наданих виконавцем, відвідування
індивідуальних та групових консультацій, що надаються виконавцем, послуги вважаються
повністю наданими Виконавцем та прийнятими Замовником через 7 календарних днів від
моменту надання Виконавцем доступу до матеріалів на електронну скриньку Замовника.

5. Відповідальність сторін
5.1. Виконавець зобов'язаний надати інформаційно-консультативну послугу відповідно до
описом, розміщеним на сайті http://www.yahealthy.info/ за адресою http://www.yahealthy.info/e/, своєчасно передавши Замовнику необхідні для отримання послуг посилання, доступи до закритих розділів, методичних матеріалів та графіків індивідуальних консультацій.

5.2. Замовник зобов'язаний забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, обладнання та
програмного забезпечення зі свого боку таким чином, щоб мати можливість
безперешкодно користуватись усіма сервісами порталів mastodon.social,
signal.org, сайтом академії yahealthy.info, які використовуються в ході надання послуг.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника
причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання чи програмного
забезпечення з боку Замовника, а також з будь-яких інших причин, що перешкоджають
отримання Замовником послуг, що виникли з вини Замовника.

5.4. Замовник зобов'язаний надати повні та правильні дані під час оформлення Заявки. В
у випадку, коли Заявка містить недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе
відповідальності перед Замовником за надання інформаційних матеріалів помилково
зазначеним даним не Замовнику, а третім особам.

5.5. Замовник зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про зміну своїх контактних
даних у письмовій формі за допомогою контактного Email: info@yahealthy.info.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за те, як Замовник використовував
отриману в ході інформаційно-консультаційного обслуговування інформацію та за
результати її використання Замовником.

5.7. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти за будь-яким позовом або
претензії щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу,
сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.

5.8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо цієї публічної
Оферти Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства.

5.9. Платіжні системи не відповідають за якість роботи Виконавця.

5.10. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання
зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало
наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору,
внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачати, ні
запобігти розумним заходам (форс-мажор).

5.11. Виконавець не несе відповідальності за внесені зміни до програм курсів,
зміни умов використання інформації, при наданні інформаційно-
консультаційної послуги за чиєюсь авторською методикою, якщо Автор методики, яку
надає виконавець вносить зміни до структури програм, інформації та (або)
змінює умови на власний розсуд.

6. Додаткові положення
6.1. Акцептуючи умови Оферти, Замовник дає згоду відповідно до чинних
законодавством на обробку (далі Обробка ПД) Виконавцем наданої їм
інформації та (або) його персональних даних. Обробка ПД здійснюється з використанням
засобів автоматизації та без використання засобів автоматизації, включаючи збір, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення,
використання, передачу, надання, знеособлення, блокування, видалення, знищення
даних для виконання Виконавцем своїх зобов'язань, прийнятих за умовами
цього Договору, інших зобов'язань, передбачених Договором, а також з метою
виконання вимог нормативних актів щодо протидії легалізації коштів,
отриманих злочинним шляхом. Термін використання наданих Замовником даних –
безстроково. Замовник також дає свою згоду на обробку та використання Виконавцем
наданої їм інформації та (або) його персональних даних з метою здійснення
вказаному Замовником контактному телефону, контактній електронній адресі та (або) через
особисті повідомлення в соціальній мережі «Mastodon» інформаційного розсилки (про послуги та
пропозиціях Виконавця) безстроково до отримання Виконавцем письмового та (або)
Повідомлення електронною поштою про відмову від отримання розсилок. Замовник також дає своє
згоду на передачу з метою здійснення дій, передбачених цим пунктом,
Виконавцем наданої ним інформації та (або) його персональних даних третім особам
за наявності належно укладеного між Виконавцем та такими третіми особами договору.

6.2. Усі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику, у тому числі
можливі записи відео-трансляцій, текстових методичних посібників, що проводяться Виконавцем у процесі надання послуг, є результатом інтелектуальної діяльності, на який виняткове
Авторське право, у тому числі суміжні з авторськими правами, належить Виконавцю.

6.3. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди
Виконавця є порушенням виключного права Виконавця, що тягне за собою
цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного
законодавством України.

6.4. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання інформації про себе,
своїх взаєминах з Виконавцем, своїх анкетних даних, даних про свої результати,
переданих Виконавцю в рамках виконання цього Договору, публікацію матеріалів про
факт отримання послуг у Виконавця засобами масової інформації – телебаченням, радіо,
інтернеті, друкованих виданнях, соціальних мережах, для збору статистик та проведення
досліджень, а також публікацію зазначених матеріалів на офіційному сайті та у соціальних
ресурси Виконавця.

7. Вирішення спорів
7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються
Сторони шляхом переговорів.

7.2. У разі не досягнення згоди між Сторонами всі суперечки розглядаються у судовому
порядку відповідно до законодавства України.

7.3. Замовник підтверджує, що всі умови цього Договору є зрозумілими, і він приймає їх
безумовно та у повному обсязі.

8. Реквізити Виконавця
ФОП Брянська Лариса Миколаївна
Контакти для направлення повідомлень за договором:
E-mail: info@yahealthy.info


П.С. Шановні читачі сайту Слов'янської Академії духовного розвитку !
Пишіть, будь ласка свої відгуки: як і які знання ви застосували, що в результаті змінилося у вашому житті та житті Ваших РІДних та близьких.
Нам дуже важливо це знати, щоб зрозуміти, чи потрібна вся ця праця, яку ми робимо, а також для того, щоб слов'яни всіх країн не втрачали надію на відродження слов'янського кореня.
З повагою і заздалегідь з подякою, Ведагор та Радомира.
Ми вдячні за вашу підтримку!
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: