Образні Кружляли

Кружували — це коли єдині образи породжують нові єдині образи, які, стикаючись з новими, породжують ще нові й т д (рівні та порядки). Цікаві аналогії можна простежити і в будові ДНК, особливо в її сміттєвій частині, як кажуть сучасні вчені. Те, образно, кружляли — це саморухне, що обертається (кружляє) Мироздание. Ця форма являє собою коло або квадрат, заповнений певним набором символів. Кружляли бувають цифрові, літерні, числові.

Існує чимало способів пізнання образів. Один їх — табличний. Заповнення квадратів різного формату (3х3 (образ), 5х5 (енергія), 7х7 (буття)) символами, що несуть приховану у яких інформацію, дає можливість подивитись творний образ об'ємно і багатогранно. Почнемо з найпростішого: заповнимо квадрат 7х7 сорокадев'ятьма знаками Буквиці, а потім, використовуючи образні напрацювання, вчитимемося читати пов'язаний текст.

Основне правило: при тлумаченні не прив'язуйтесь до конкретних слів, понять. Вся взаємодія відбувається на образах.
Для полегшення розуміння смыслообраза вводитимемо додаткові словесні зв'язки, які мають прямого відношення до самого образу.

Образні Кружляли
Ця форма запису містить у собі певні тексти, т.зв. азбучні істини, які зчитуються, якщо ми починаємо з'єднувати образи сусідніх буквиць, рухаючись у будь-якому напрямку. У принципі, тут закладено все світорозуміння слов'яно-арійських народів.

Діагональ:
Образні Кружляли — я дуже мудрий підвалини твори родові в часі.

Вертикаль:
Образні Кружляли — Я живу як слово цілісне, що живе на землі, і ствердилося повсюдно;

Образні Кружляли - боги дуже (багато разів) людям твердили: йдіть і повертайтеся до своїх джерел (коріння, підвалини);

Образні Кружляли - Відає земля мудрість що втішає всю ширь що веде до зростання духу;

Образні Кружляли - глаголиш споконвічне наше для розвитку душі;

Образні Кружляли - добро істинне низхідне згори передає нам межу святості, що створюється разом з матір'ю-природою;

Образні Кружляли - буття общинне спочиває (ґрунтується) на творі, що відображає суть бога, що призводить до певних результатів.

Горизонталі:

Образні Кружляли - я Бога знає дієслова добро яке є життя (багатомірне існування);

Для фізиків можна сформулювати іншими образами з прикладу електрона:

- електрон з мінімальним (істотним) зарядом (Аzъ) відчуває сильніший заряд (Боги) і хоче отримати (Веди) його енергію перетіканням заряду (Дієслові). Він хоче цього, прагнучи до енергетичної стабільності (Добро) у всіх проявах (Є), бажаючи стати багатомірним (Єсмь) (мається на увазі мати не тільки матеріальну форму, а й хвильову (духовну); для фотона це бути одночасно часткою та хвилею);

Цей рядок можна співвіднести з Явним (Фізичне тіло) тілом людини. На більш глибокому рівні: жива + причинне тіло;

Образні Кружляли - життя багате на землі гармонує і з Всесвітом і з громадою створюючи дерево світобудови (життя на землях тільки тоді розвивається, коли все в гармонії: общинне та індивідуальне);

- отримання енергії (Животъ) здійснюється через перетікання нового заряду (Sело) в енергетичній системі (Zемля), і з кожним новим електроном заряд наближається до енергетичної стабільності (Іжє). Спливаючи, енергія сильнішого заряду (Іжєї) проникає в початковий заряд і створюється новий вид заряду (Інити). Виявляються нові властивості заряду, багатого на енергію (Гервь);

Цей рядок можна співвіднести зі смаженим тілом людини;

Образні Кружляли - об'ємність людського мислення через накопичений досвід виявляє сферу свідомості, що веде до сталого стану гармонійного творіння через розмежування;

- багатий на енергію заряд починає її поширювати (Како) на нижчі заряди (Людіє). Він шукає (Мислете) як поділитися накопиченим зарядом (Наш) і заповнити незаряджені нижчі заряди (Він). Заповнення йде (Спокою) до повного заповнення, після чого перетворюється на новий енергетичний стан (Рец);

Цей рядок можна співвіднести з новим тілом людини;

Образні Кружляли — тверде слово втішає і заспокоює передаючи основу шляху до світла благородного від наших батьків.

- засвоївши, що енергообмін (Слово) додає потужності, новий заряд складає чітко визначений (Твердо) план енергообміну, щоб змінити навколишній уклад (Укъ), досягаючи глобальної стабільності в системі, де він існує (Оукъ). Потім заряд прагне отримати ще більшу потужність (Ферт), проникаючи у вищу систему (Хер), де досягає її рубежу і одночасно точки відліку початку наступного етапу (Від);

Цей рядок можна співвіднести з клубом тіла людини;

Образні Кружляли - Мета - це грань, після досягнення якої ми виходимо за цю грань, потрапляючи в нове простір, обмежена своїм кордоном; продовжуючи впевнено бачити та взаємодіяти з множинними формами, створеними при Роді (природою);

- він ставить мету (Цѣ),і, згідно зі своїм розумінням мудрості (Червль) входить у простори (Ша) і закріплює їх (Шта) за собою. Спочатку він творить як новий заряд, а потім творить як вища енергосистема. (Єри) та завершує цей процес отриманням природної потужності (Єр);

Цей рядок можна співвіднести з колоб'ячим тілом людини;

Образні Кружляли — зв'язок із божественним дає можливість зіткнення з чимось цілим, що знаходиться за межами певного кола речей, при цьому сприймаючи лише частину цієї однорідної структури, яка існує незалежно від того, пізнали ми її до кінця чи ні, залишеної нам у спадок;

- став вищою енергосистемою (Ять), він виходить із загального потоку (Юнь), відокремлюється від однорідної сутності зарядів (Ар), і проникає (перетворюється) (Едо) у сяйво (Омъ), стаючи образом (Єнъ) (світлом), від якого інші заряди живляться і передають його енергію похідним зарядам.;

Цей рядок можна співвіднести з дивним тілом людини;

Образні Кружляли - пізнання того, що нам невідомо чи неприйнятно призводить до розвитку духовності душі, посилюючи злиття з природою, що призводить до гармонійного руху потоку часу нашої свідомості;

- вища енергосистема виходячи зі світла (Йота) остигає (віддає тепло, хаос), звільняється від своєї потужності (Ота). Вона стає духом (Ксі) і об'єднавшись із душею (Псі) зливається з матір'ю природою (Фіта), набуваючи стану доброти (гармонії) у земних умовах (Іжиця). Це веде до розчинення в часі (Іжа), щоб мати можливість знову повернутись новим мінімальним зарядом (Аzъ).

Цей рядок можна співвіднести зі світлим тілом людини.

Давайте витягнемо більш глибокий образ з горизонталі Образні Кружляли, т до вона відповідає одному відомому виразу: «АЗ ЄМІ». Прочитаємо її зліва направо, праворуч наліво та двома рядками (спіраль зліва направо).

1. тлумачення образу: «Виникнувши зі свого джерела, людина починає сприймати божественні категорії, які для нього є джерелом мудрості, пізнаючи яку він починає передавати її дієсловом. Передаючи знання, людина підтверджує дані знання на життєвому досвіді добрими справами, які допомагають йому пізнати Явний світ. Пізнаючи Явний світ і втілюючи в ньому добрі справи, людина приходить до розширення міри свого світорозуміння».

2. образне управління: «Багатовимірні світи Слави визначають процеси, які відбуваються в Явному світі. Явний світ є основою створення добрих справ. Добрі відносини є основою передачі знання. Передаючи знання людина глибше розуміє знання, приходячи до божественного знання, до Бога, повертаючись цим до Витоку».

3. двокількість: «людина з'являється у Витоку (А) а Боги (Б) є причиною виникнення Витоку (А), який і сприймає сама людина. Перші, на кого людина (А) звертає свій погляд – це Боги (Б), які створили Исток. Боги (Б) сприймаються нами як колосальне джерело знання (В). Мудрость (В) - це мова якою Боги (Б) говорять з людиною. У основі мудрості (В) лежить передача (Г) знання. Пізнаючи (Г) знання (В), що передаються, людина передає їх далі. Основа передачі (Г) знання - це справи (Д), т уміння людини відповідати тому, що робить. Пізнаючи знання (В), людина поглиблює їх через добрі справи (Д), які відбуваються в Явному світі (Е). Явний світ (Е) є основою для дій людини (Д) та втілення знань здійснюється з урахуванням законів Явного світу (Е). Причини багатьох подій Явного світу лежать у світах Слави. Через діяння в Явному світі (Е) людина наближається до світів Слави, тобто починає сприймати все більш глибино, більш багатовимірно, починає розуміти суть того, що відбувається (Есм) ».

Далі по буквицях наведемо лише образне управління, починаючи з Ж:

- Життя - основа сприйняття різноманіття;

- Непізнане починає відкриватися через життя;

- земля - основа для сприйняття непізнаного;

- баланс - основа земних та небезбічних структур;

- божественний потік - основа гармонійності та балансу;

- Колективна форма - основа сприйняття божественного потоку;

- емоційне піднесення - основа єдності людей;

- глибинне сприйняття - основа емоційного піднесення;

- Люди - основа сприйняття глибини та обсягу потоку;

- Ідея - основа сприйняття людей;

- Спадщина - основа для мислення;

- небезпеки категорії - основа спадщини;

- спокій - основа сприйняття божественного;

- Розмежування як творчість - основа спокою, споглядання створеного; розміреність;

- Слово - основа промови, втілення думок;

- Твердість - основа втілення слова;

- Устремління, заклик - основа твердості;

- Встій - основа устремління;

- благородство – основа нашого устою;

- Гармонія - основа благородства;

- межа - основа гармонії, після чого відкриваються нові цілі;

- Мета - основа існування межі;

- Грань - основа формування мети;

… (спробуйте самі, особистий досвід необхідний)

- Неприйнятне, але існуюче - основа пізнання;

- Дух - основа невідомого, але існуючого;

- душа - основа розвитку духу;

- Злиття з природою - основа душі;

- Гармонійне рух - основа злиття з природою;

– міра часу – основа гармонійного руху.

Малюємо квадрат 5х5 і заповнюємо його числами від 1 до 25. Принцип заповнення такий: верхній лівий кут (розпочало - кружляння) позначається цифрою 1. Числами 2,3,4,5,6,7,8 позначаються квадрати, де змінюється напрямок руху і виходить петля (вихрова зона, за бажання можна побачити солярний символ, поєднавши ці числа). Інші числа розміщуються в тому ж порядку (так само літерою Г, як у шахах), але без зміни напряму руху. Кінець руху – центр квадрата (25). На підставі цього принципу, де числа є порядковими номерами букв у Буквиці, заповнюємо квадрат літерних кружальців. Уміститься лише половина буквиць (звуків, що вийшли з єдиного божественного початку). Інші буквиці становлять другий квадрат.

Образні Кружляли Образні Кружляли
Горизонталі:

Образні Кружляли - Я втішиться общинним нашим існуванням; я прагне єдності в безлічі нашого багатовимірного існування.

Образні Кружляли — світобудова вона живе за твердженням згори; просвітлення від цього різноманіття життя стверджує дух, виявлений у матерії.

Образні Кружляли — дуже божественні підвалини існують мудрістю; непізнані божественні підвалини наповнюють буття мудрістю.

Образні Кружляли - спокій як дієслово істинного слова; стійкий стан спокою як шлях безконфліктної гармонізації озвученої думки.

Образні Кружляли - Хто знає земне, говорить людям добре; ведення мудрості багатовимірності Земного буття розмежовує та впорядковує людські відносини.

Вертикалі:

Образні Кружляли — я творячи вельми спокій відвідає (добре попрацював — добре відпочив); я, захоплюючись сприйняттям невідомого повертається у стан стійкого спокою, усвідомивши сполучна ланка з раніше невідомим.

Образні Кружляли - Наближення його до божественного як до земного (прагнучи до божественного, не відкидай земне); Устремління до цього божественне вустою розширює спектр сприйняття Земного плану буття.

Образні Кружляли — общинне життя визначено дієсловом що ми говоримо (общинне життя влаштована передачі інформації з покоління до покоління). Промова дієсловом визначає життя громади (як говоримо і живемо); усвідомлення єдності у безлічі різноманітних форм життя визначає непорушність напряму процесу творення шляхом розмежування та впорядкування.

Образні Кружляли - Нами затверджене в буття і є справжнє людське; наша спадщина, втілена у буття, є шлях безконфліктної гармонізації взаємин людей.

Образні Кружляли - існуюча божественна (вселенська) мудрість потік (слово) добра. Добре слово мудрості – форма істинної багатовимірності існування; багатомірний потік божественної мудрості перетворюється на матерію через добрі справи.

Квадрати:

Образні Кружляли - божественне дієслово є життя.

Образні Кружляли — я знає розвиток існування.

Діагоналі:

Образні Кружляли — а той збирає і це добро. Добро поєднує традиції цього аса (аз).

Образні Кружляли — стикаючись із життям буття триває
(«Потік»).

Образні Кружляли - громада стверджує мудрість.

Образні Кружляли — нашу Божественну, яка дає Образні Кружляли життя досконале.

Образні Кружляли — добре Боги говорили людям.

Образні Кружляли — дуже пояснюючи свою мову (заповіді, настанови).

Образні Кружляли — спокій земний Образні Кружляли відали.

А тепер читаємо весь квадрат, кружляючи по спіралі від центральної Образні Кружляли, вгору і вниз - аз оний устой збирає, і це добро. Стикаючись із життям, Буття триває як потік. Община стверджує мудрість нашу Божественну, яка дає життя досконале. Добре Боги говорили людям, крім того пояснюючи свою промову заповідями і настановами, спокій земний відали.

Можна пройти і по інших гранях образів:

— я, цей понад стійкий гармонізуючи добрими справами, наближається до розуміння різноманітності форм життя, що проявляється через творення словом, приводячи до єдиного в безлічі порядку, стверджуючи (стабілізуючи) процес осмислення нашого (божественного) потоку світла з багатовимірності.

- я, даний понад устой, гармонізуючи добрими справами, входить у стан просвітлення від божественного потоку, що призводить людину до розширення глибини сприйняття накопиченої, впорядкованої та розмежованої двійковості сфер буття у стані стійкого (спокійного) споглядання (розуміння) на земному плані зв'язку двома розмежованими системами.

Можна пройти весь квадрат і кружляючи посолонь від Веди до Єсмь. При цьому на початку ми маємо зв'язок двох систем (В), наприкінці — багатовимірність, багатоструктурність. Ось цю грань образу і пройдемо:

— зв'язок (взаємодія) двох систем, що має глибину істотної інформації, приведений до сталого стану на Земному плані, але перебуває за межею глибинного розуміння і прихований процесом творіння, освітлений божественним потоком, об'єднується на зразок єдиного, і стає причиною того, що я, даний йому понад устій, виявляючи і гармонізуючи добрими справами, наближається до розуміння різноманіття форм життя (заснованих на двійковості), що проявляється через творення словом, приходить до єдиного у безлічі порядку, стверджуючи (стабілізуючи) процес осмислення нашого (божественного) потоку світла (шляху) у багатовимірності.

Образні Кружляли Образні Кружляли
    Подібним чином зробимо кружляння щодо іншої діагоналі Образні Кружляли - знаємо, як спосіб життя створеного створює нас (при цьому), причому, покійне божественне життя наше тільки при
переважання общинної форми, і все хороше, поєднане у світобудові, втілюється у нас. Земне дієслово розповість про життя наступного, що є справжня мудрість людей слова (слов'ян), втілена в добро.

Як бачите, ми знову повернулися до вібраційнихенергетичним) та спіральним потокам, але вже при тлумаченні діагональних кружальців. Про аналогію зі спіралями ДНК ми згадували трохи вище.

Переходимо до другого квадрата з буквиць. Центральне поле - це як чиста руна долі, свободи вибору, вільного образу, взаємопізнання, взаємосвідомості, нової октави, переходу нарешті.

Образні Кружляли
Спробуйте тепер самі, орієнтуючись лише на квадрат, читати кружляли. Я наведу лише образне тлумачення.

Горизонталі:

- навіть найдрібніша частка у всесвіті для Богів значуща як образ подоби божественного простору.

- Будь-який дотик до того що створюється має бути легким, дбайливим.

- будь-які перетину світів, доль, життів, що зливаються в широчінь (структуру) наповнюючись божественним потоком.

- Дух сяючий це мета взаємозв'язку небесного і земного в природі.

- Будь-яка початкова форма створена душою проходить певні висхідні порядки (Нав-Яв-Слав-Прав).

Вертикалі:

- значуще для кожного духу багаторазове дотик до первісного.

- визначається різними шляхами сяйво створеного (характер (спосіб) проходження непізнаних шляхів визначається сяйвом створеного на цьому шляху)
.
— взаємозв'язок небесний створює всім світам ціль для душі.

— (і це проявляється як) форма пізнання єства більшого і воно взаємопов'язане на шляхах земних та небезпек прагненням підніматися (розвиватися).

— захищатись від дотиків ззовні природі допомагають різні сили.

Квадрати:

- Перетин шляхів це структура створення буття;

- Суть початкової форми розмежована певними порядками та захищена кордоном.

Діагоналі:

— значуща у розвиток всього сущого взаємозв'язок небезбічна і земна різних планах буття;

- Характер того що творимо беремо з природи;

- Взаємозв'язок природного створює божественні потоки;

- які дають можливість торкатися чогось;

- І це нас захищає.

- Дотик при перетині цілей різноманітних;

- які дають можливість з'єднання сяючих душ;

- Дух зміцнюють;

- І призводять до розуміння початкового.

інша діагональ:

— первісне світло наповнило все єство і захистило;

- все створене метою наповнилося і торкнулася;

- душа, що об'єднує земне і небезне існує;

- вона до природи;

- різних мірностей планів (структур душі).

- Дух перетинається з творінням всіляким;

- та інші прояви вищих утворень структур;

- які торкаються всього певною мірою;

- Значення життя.

Дані кружляли стосуються структури духу, його значимості,
яка визначається тим, що створюється, стикається з різними просторово-часовими структурами.

переходимо до числительной кружляли.

Образні Кружляли Образні Кружляли
Горизонталі:

— початок яке добро каже істинне наповнює землю (будь-яке
добрий почин завжди наповнює землю);

— добро божественне у природі божественної укладено як дієслово (слово) у мудрості божественної;

— природу знати як буття дуже (над нашою) на землях вселенських;

— як пізнали найвище життя, тоді добро вищих істот як веди (пізнаючи вище життя, пізнаємо і добро вищих істот, що йде від мудрості);

— говоримо про вище як про людське надбожественне буття.

Вертикалі:

- Спочатку добро істинне в природі як дієслово (енергія, вібрація);

— як добро природи найвищої мудрість буття найвищого істина для нас;

- дієслово істинне і певне буття добре визначає і саму людину;

- все божественне десь глаголиться ще божественними сутностями до божества і відноситься (все, що стосується іншого плану, до нього і відноситься);

- земне що знає божественне позамежне і знає буття взагалі.

Квадрати:

- Хто знає добро дуже гармонійний;

— я каже і це є форма існування на Землі.

Діагоналі:

Образні Кружляли - аси природи божественної котрі живуть як вищі сутності скрізь; котрі добро творять дуже мудрі; глаголять божественне як глаголят на землях; і все мудре бережуть; на землі. Добро божественне знають і добро творять. І природу, що існує як аси, об'єднуючи в істину глаголят.

Образні Кружляли - дієслово про існування божественне як буття дієслово про земне; тому що істина є добро дуже божественна мудрість; і її передаємо як аси асам небесним на землі небесні; надістинна ця мудрість буття. Як мудрість з'єднується з усією; природою, природою божественною дієсловом істинним; про добро істинне добро; людське, первісне.

ГЛУБИНІ ОБРАЗИ
При роботі з Буквицею та Стародавньою Спадщиною дуже важливо орієнтуватися на образне сприйняття, глибинне мислення. А глибина цього мислення досягається за допомогою іносказання, тобто одно а мається на увазі щось більше. Коли людина лише на рівні свідомості отримує один пласт інформації, а підсвідомість записується інший пласт, більш глибинний, прихований. Часто людина на свідомому рівні може цього взагалі не відчувати, але через сказані символи передається образ, що обробляється в підсвідомості, і згодом «спливає» у вигляді думок з «не звідки». Тому ми зараз поговоримо про алгоритм роботи з глибинними образами та буквиці та інших пластів слов'яно-арійської спадщини.

Давайте подивимося, а як прописуються образи через символи на прикладі образної природи води.

Ви вже знаєте, що вода на своєму молекулярному рівні є носієм інформації. Це інформаційне середовище, говорячи про яке можна говорити про воду. Якщо ми хочемо розповісти людині, як працювати з інформацією, ми на образному рівні можемо розповісти їй, як працювати з водою. Виходить так, що ми у цьому посланні зашифровуємо кілька шарів інформації.

Верхній пласт впливає на свідомість, а ось другий пласт безпосередньо вплине на підсвідомість, надаючи на нього інформаційний вплив. Тому, наприклад, на образному рівні спрага може сприйматися як спрага інформації, як брак інформації. І якщо ми хочемо отримати якусь конкретну інформацію, ми можемо уточнити, який саме напій ми хочемо випити. Адже на образному рівні такі напої як чай, кава, різні соки, кваси, відвари киселя мають свій підсвідомий глибинний образ.

Дуже яскравим прикладом у сучасній історії може бути 25 кадр, тому що підсвідомість обов'язково оброблятиме інформацію цього, для нас і не поміченого, кадру.

Раніше людей, які мали досконало це мистецтво, називали лукомислами, тепер залишилися тільки продюсери, принаймні публічно.

Більше того, якщо людину дійсно мучить спрага, наприклад, їй дуже хочеться випити талої води, то на образному рівні ми можемо судити про те, що діється в її підсвідомості. Те це оборотні зв'язки. Образ талої води містить у собі поняття чистої інформації, очищеної від різних нашарувань, спотворень. Тому можна сказати, що ця людина страждає від нестачі достовірної інформації. Він, поглинаючи цю воду, намагається заглушити, компенсувати нестачу неспотвореної інформації. Те саме відбувається і зі шкідливими звичками та навіть хворобами. До речі, саме на цьому побудовано всю Аюрведичну медицину, яка в першу чергу лікує голову, а вже потім тіло само починає відновлюватися.

Звідси образ Зими – як час очищення. Хоча багато процесів зупиняються, але в цей час і відбувається процес очищення. А якщо ми перенесемо образи зими на нічний час? Ми отримаємо образ зими Сварога, час очищення. Зауважте – зараз у нас задіяно лише 3-4% головного мозку. А що роблять 98%? - правильно, очищаються, переводячи накопичену життєву (навряд чи за одну) інформацію в знання. Сюди можна віднести і сон, як менший цикл.

Крім цього у води є ще одна грань. Водна стихія – це стихія всесвіту. У людині вона, крім прямої присутності, виявлена ​​і як кров, як генетична інформація Тому до поняття води ми можемо включити і поняття крові. А образне знання, закладене у крові, часто проявляється як інтуїція, що випливає з підсвідомості. Тому «розведення» крові неминуче призводить до втрати деякої частини образів, створюючи обмежене чи спотворене світорозуміння.

Наступна грань води – туман. Але зверніть увагу - туман обмежує видимість, стан туману багато в чому можна порівняти з короткозорістю. Виходить що туман - це інформація, яка застилає нам очі, обмежує нашу видимість, тобто вводить людину в стан подиву, обмеженості розуміння.

І якщо людина отримує нову інформацію, яку вона не може зрозуміти, вона тим самим обмежує своє розуміння світу. Виходить, що туман – це процес хворобливої ​​переробки інформації, час, коли з-під ніг людини вибитий фундамент бачення реальності.

Крім того, туман можна і «напустити», як засіб досягнення певної мети. Те така інформація може заблокувати наше сприйняття світу на певний час. Наприклад, якщо скласти образи туману та ранку Сварога, ми побачимо, що за допомогою туману можна обмежити видимість сонця, внаслідок чого перші промені сонця ніхто не побачить. А тепер перенесіть ці образи на сучасний час. Правильно?

Образ води у космічному просторі – це і є саме космічний простір, що виявлено у космогенезі міфології багатьох народів.

Тепер розглянемо образ вогню. Вогонь є уособленням чистоти. Вогонь – це єдина стихія, яка може бути брудною. Брудним може бути дим від вогню, але не вогонь. У ведичній культурі вогонь вважається найвищою стихією. Вогонь інглиї – вогонь споконвічного світла. Вогонь – це завжди підвищена температура, жар. Є речі, які горять, є речі, які не горять. Вогонь у серці, вогонь у душі, вогонь кохання… Чисте почуття очищення. Вогонь у серці – це любов. Але любов - Це енергія дуже високого порядку.

Образ вогню можна спроектувати і мислення. Склад ВАР означає процес приготування. І не лише супу, а іноді й голова починає «варити». А студенти перед сесією можуть згадати і такий образ – голова кипить, навіть із присутністю відчуття підвищення температури. Наочний приклад внутрішнього вогню. І тому коли ми стихію вогню проектуємо на інтелектуальні здібності людини, ми отримуємо образ буквиці «Мислете», тобто здатність мислити, здатність перетворення інформації на знання. Зрозуміти стихію вогню людина, яка не мислить, ніколи не зможе. Важливо не те, що ви вивчаєте, важливим є те, що ви осмислили, усвідомили, і перевели зовнішню інформацію в осмислену інформацію, яка називається Знання. Іншими словами, вогонь - це двигун мислення, причому чистого мислення.

Інформація - це вода, процес обробки інформації - вогонь. Тому якщо води буде більше, ніж людина здатна осмислити, вода загасить вогонь. Якщо вогню буде більше, він перетворить воду на пару.

На образному рівні пар - Це осмислена інформація. Може тому хмари і називають думками Землі-Матушки? Виключаючи звичайно хіміотраси, які, до речі, можна віднести до процесу «затуманювання». Якщо вода – це інформація першого порядку, то пара – це інформація другого порядку. І зверніть увагу - пара сходить від землі до небес, тобто більш піднесена інформація. Виходить, що пара – це вода, насичена духовними якостями.

З викладеного випливає і те, що поняття «потопа» має дуже багатогранний образ. Починаючи від буквального та закінчуючи алегоричним. А якщо образно поглянути на Європу 2010-2013 років, то ми побачимо, як вона очищалася спочатку вогнем, а тепер і водою.

Вік інформації — це дуже небезпечне століття, я сказав би «екзаменаційна пора». Тому хто не складе іспит, для них він може стати «століттям Смерті». Подивіться навколо – чи багато людей ще втратили здатність мислити?

Тепер давайте розглянемо образи тварин, подивимося, що за образами тотемних тварин.

Тварини несуть у собі певні характеристики, тому ми хочемо підкреслити певні риси, ми викликаємо у свідомості образ даного тварини.

Вепр, дикий кабан. Він всеїдний, але в нього є улюблені ласощі – коріння дерев. Відповідно він розкопує коріння та їх поїдає. Що таке корінь для дерева? - Виток, Аз, причина дерева. Т епрь докопуючись до коріння, докопується до причин. Тому людині, що докопується до суті чогось, «заступатиме» образ Вепря, як би викликаючи в собі його якості. Тому у людей, народжених у палаці Вепря, є здатність дивитися глибоко, не розпорошуючи свою увагу. Здатність докопатися до суті. Вміння не відволікатися на сторонні речі. Чули таке поняття – свідомість бджоли та свідомість мухи? У бджоли одна ціль – нектар, а у мухи – будь-яка «купка» на шляху, хоча спочатку вона летіла до того ж квітки.

Вепр є також уособленням бога Рамхата, небесного судді. А суддя якраз той, хто має докопатись до причини, до суті.

Тому якщо ви подивитеся весь Сварожий Коло, ви побачите, що є взаємозв'язок з твариною, рослиною та богом чи богинею. Наприклад: богиня Лада – чертог Лося – дерево Береза. У принципі це один образ, але виявлений у різних світах.

Або настав час Велеса, де тотемна тварина вовк. Вовк здатний вижити і поодинці, і в зграї. Т е він одинак ​​і колективна тварина. При цьому у них є поняття субординації, тобто дисципліна. Окрім цього вовк – санітар лісу. Також у вовків є поняття сім'ї, тобто моногамія. Тому ми можемо розуміти, що прийдешня епоха принесе відродження понять сімейності, родових традицій. Тому взявши будь-яку іншу тварину, ми можемо зрозуміти які риси матиме людина, яка народилася в цьому палаці.

Тепер давайте розберемо два образи - Сонце и Луна. Ви, напевно, чули про існування сонячного та місячного культів.

Сонце є джерелом світла, а місяць немає. Вона його відбиває, заломлює, певною мірою навіть спотворює. Місячне світло – те саме сонячне світло, але вже вторинне. Іншими словами, місячне світло – це сонячне світло, передане через посередників. Відповідно, перенісши ці образи на культи, отримуємо, що сонячний культ не потребує посередників. Жерці сонячних культів є хранителями знань, але де вони узурпують право єдиним говорити від імені бога. Тоді як у місячних культах хранителями знань також є жерці цих культів, але вони забороняють пряме спілкування з богом. Людина будь-якої конфесії не повинна шукати відповіді самостійно, вона повинна прийти до священнослужителя і поставити питання йому, і з відповіддю жити. І зауважте, що місячні культи активно працюють з інформацією, пов'язуючи її поширення та замовчування з місячними фазами припливів та відливів. Цікаві паралелі на фізичному та духовному рівнях?

Тому існують як «сонячні» люди так і «місячні». Ніхто не кращий і не гірший. Якщо потрібна людина для поширення інформації, то краще взяти «місячну» людину. А сонячні люди будуть добрими охоронцями знання. І зауважте, у сонячній системі сонце одне, а місячних, тільки великих, за ведичними даними – 108. Тому, переходячи на образи, можна сказати, що місячні культи є окремими випадками, звуженнями міри розуміння, адаптованими під конкретні умови поточного часу.

Образ Місяця має ще одну грань – ніч. Вночі сонячна енергія не виявлена, виявлена ​​місячна енергія. А вдень місяць не виявлений. Іноді її можна побачити як бліду пляму на тлі яскравого сонця. І саме це чекає на всі релігії – на тлі прямих зв'язків з божественними силами з'являється таке поняття як Віра.
Або на тлі відсутності прямих зв'язків із божественними силами починається розквіт релігій.

Образ ночі пов'язаний з образом сънъ. Сон – стан, у якому відбувається процес розкладання інформації з поличках, процес систематизації знань. Це потрібний етап структуризації накопиченої інформації. І якщо позбавити людину сну хоча б на кілька днів, почнуться серйозні проблеми із психікою, про що добре знають жерці місячних культів.

образ гори. ОР – сила, Г – дієслово, потік. ГІР - спрямована сила, для досягнення будь-яких цілей. Гора - прагнення до первісного. А т до нашого джерела (ГО) знаходиться в небезах, то відповідно, коли людина сходить по горі – це і є процес сходження до первісного.

Ми згадували, що зараз працює близько 3% головного мозку, але є дані, що за умови роботи 40% мозку, людина отримує можливість левітації, тобто з власної волі вона може долати гравітацію.

Усі перелічені образи – живі, вони є тут і зараз. Вони завжди були всередині нас, вони завжди будуть навіть якщо вже не буде нас. Усі образи зберігаються у багатовимірності. Враховуючи те, що час теж тривимірно, можна сказати, що мислеобрази зберігаються в шестивимірному «просторі», і лише потім виявляються в чотиривимірність (у нашому сприйнятті, час у явному світі практично лінійно, тобто дві координати близькі до 0, що координально змінюється з наближенням до швидкості світла). Тому часто згенерувавши думки в шестивимірності і побачивши їх втілення у явному світі, ми дивуємось невідповідності тому, що уявляли.

А може, це теж одна з граней нашої «шкільної» програми життя? - Побачити реальні наслідки від потоку наших думок.

Ще одним добрим способом збирання цілісних образів є вивчення іноземних мов так званої індоєвропейської мовної групи. Бо окремі і здебільшого різні грані однієї й тієї ж образи розкидані з різних мов. Навіть у Біблії є тому підтвердження: «Тому дано йому ім'я: Вавилон, бо там змішав Господь мову всієї землі, і звідти Господь розвіяв їх по всій землі».. Вивчайте іноземні мови, але вивчайте свідомо, не забуваючи і слов'янські заповіді: «Не засмічуйте, чада мова рідну, дієсловом і прислівниками чужої мови. У серцях живуть лише слова Рідні, і мертві для Душі інші голоси»..

Додатково дивіться:

Толкування образів слів

Образи складів буквиці

Образна арифметика

Образна Кружалі

Отголоски образності в інших мовах

Cуть образного мислення

ps Варто усвідомити, що все викладене не буде зрозуміло відразу. Матеріал стосується тих речей, які лежать далеко за межами здібностей та можливостей до уяви та уявлення більшості сучасних читачів. Тому багаторазове прочитання є обов'язковим. І причина проста: повторне прочитання послідовно приводить у активність структури розуму. Іншими словами, глибоке занурення у матеріал вводить читача у стан, результатом якого є активація розуму та родової пам'яті. Ви повинні прикладати зусилля і відтворювати у своїй уяві всі образи, що викладаються максимально яскраво і детально. Тоді результат від прочитання вас дуже потішить. Без посвяти і вчителя, ні про який духовний розвиток, не може бути й мови. Читайте інформацію нижче. Світла, Любові та Гармонії!

Стародавні Слов'янські практики та енергосеанси, які допоможуть розкрити образ слів

Курс індивідуальних лікувальних консультацій-сеансів

Слов'янська школа «Золотий Вихор»

Слов'янська школа «Жива»

Школа Слов'янських Рун

Передмова про вибір Вчителя:
Так влаштований наш світ, не стверджуватиму як в інших світах, «порожнє місце не буває», воно завжди заповнюється, хочете ви цього чи ні, займаючись якоюсь практикою ви звільняєте «готуєте порожнє місце, яке потрібно заповнити, у нашому випадку знанням, але якщо на знання немає дозволу чи ні Вчителі приходять лжевчителі і дають вам знання в красивій упаковці але з поганим змістом, добре якщо ви швидко побачите, що відбувається.
Раніше в старі добрі часи всі діти отримували посвячення в 9 пізніше в 12 років у життя правильне, учнівство, на все це крім зусиль батьків, бабусь, дідусів потрібні і допомога Сил Світу, це обов'язкова умова правильного виховання та подальшого розвитку!
Життя показує і знання про енергетичні тіла, що ми живемо в різних світах, не тільки у фізичному світі! Посвячення дають на можливість бути «повноправними громадянами» та в інших світах, але для набуття цього має бути Наставник.
Особливо потрібно подбати про дітей, (отримувати посвячення, учнівство – школа, вуз і т.д., у життя) виховання має бути не лише фізично, а й на Духовному.
Ступаючи на нелегкий шлях Духовного зростання, варто добряче замислитися, обираючи собі вчителів.
Вибір Вчителя, це дуже важливий крок, до якої б практики це не стосувалося, тому обов'язково ви повинні переконатися, хто був Вчителем Майстра, яка традиція практики, лінія Вчителів! Якщо цього немає, яким би рівнем знань він не мав, біжіть від нього. Чим швидше, тим краще!

Чому важливо отримати посвячення?
На суд Здоров'я. 1.Це збереже вам насамперед здоров'я, думаю, це дуже важливо.
Поясню чому: Ми живемо у світі духів, на кожну дію (практику), ми маємо отримати дозвіл (посвячення). Якщо цього не робити, можна нахопитися не тих, що вимагає практика Духів і мати дуже великі проблеми! Це потрібно Знати та Пам'ятати!
2.Ви тільки провідник, між вами та Джерелом – «Власником», а Сили Світла (Боги та Богині, Провідники) дають вам Знання – Інформацію! У процесі духовної практики ми виходимо за межі своїх п'яти почуттів і запитуємо поради у духовного світу, який оточує нас і пронизує все довкола.
Що примітно за майже 20 років моєї практики та понад 50 років практики мого Вчителя Раслава, дозволялося проводити сеанси та посвяту не всім! Це відбувається і сьогодні з техніками Жива, з усіма, але це й хороша підказка, що щось у людини, слабко чи зовсім не розвинена духовність, це сигнал.
Під час прийняття посвяти відбувається зміна усієї енергетичної структури людини. Іде все зайве, штучне — людина стає такою, якою вона має бути від природи. Розкривається його внутрішній потенціал, відбувається переосмислення життя та Духовного Шляху. Посвята в Живу – це та Сила, яка розбиває панцир протиріч, проблем та неврозів та наповнює серце Світлом, Любов'ю, Гармонією. Воно допомагає відкрити внутрішні Сили, відчути свій потенціал та наповнити життя Енергією радості. Двоїстість поступається місцем Єдності. Це знання наших предків! Добре відновлюється зв'язок із Предками!
Сеанси та Посвячення проводяться як у контакті, так і без нього, не має значення, де Ви знаходитесь в якому місті, країні, континенті!

Кілька слів, хочу сказати про практики Жива, це дуже сильні та потужні енергії, на даний момент, мені невідомо сильніше і результативніше Енергій наших Світлих Богів та Богинь.
Які допомагають не тільки зцілити, а й гармонізувати людину з навколишнім простором та природою.
Це знання наших предків! Добре відновлюється зв'язок із Предками!
У нашій Академії ми проводимо навчання та посвячення у Слов'янські РОДові практики
Слов'янська школа «Золотий Вихор»
Слов'янська школа «Жива»
Школа Слов'янських Рун
Особисто чи дистанційно, не має значення, де Ви знаходитесь в якому місті, країні, континенті! Якщо є питання звертайтеся
Запрошую на навчання! Ти вже готовий! Світла, Любові, Гармонії!
Древньоруська мова

- х'Арійська Каруна

- Ссуть початкових образів світобудови

Базові образи давньослов'янської буквиці

Кармічна астрогеографія

Оосновоположні числа

Магічні числа Чісла додаткового значення

Практика з числовими кодами

Ивикористання тіньових образів буквиці

Толкування образів слів

Образи складів буквиці

Образна арифметика

Образна Кружалі

Отголоски образності в інших мовах

Успоживання літер Еръ (Ъ) і Ерь (Ь)

Кколи пишуть слова з великої літери?

Знаки надрядкові та малі

Унікчема російської мови

Слав'янські назви місяців

Народні назви місяців

Ссучасні назви місяців

Нзакликання міст з «СК»

Озакінчення «СТВО»

Из російської мови прибирають позитивні образи

Еж (три форми запису)

Частіца «віч» - найвище ім'я людини

Глаголиця

Пвідкреслений текст

Зеркальний лист Расенов (приклади)

Сем букв «І» (Миръ, Миръ, Миръ, Мvръ…)

Этимологія – наука про мову

Двойовнича кількість

Глагол

Мзайменник: він, вона, вони

МЧи є мова народу? Форми запису

Ссуть початкових образів світобудови

Нить Долі

Урівні Існування

Животні

Вщещі птахи

Востороння сторона

Царачинське поле

Сінше море

Алатир, Яблуня, Річка Смородина

Сорок Царів із Царевичем, Князів із Князевичем

Тьма непроглядна. Темна матерія

Радуга

Правда та кривда. Світло і темрява

Сховати у безодні темній

Урівні сонць

Род-батько. Род-матір

Четери голови Сварога

Украпки, насіння, породжені світовою піною

Пекельні царства

Змей Юша

ООбрази слів РІДНОЇ МОВИ

Илюзорність боротьби добра і зла

Чернобог

Матер Сва і Сизой Орел, Алконост і Стратім

Фініст, Рарог

Ворон

Лєбідь, Грифон, Могол

Стрибог

Сімаргл

Лютий змій, Чорний змій

Сварог та Сварожичі

Кров, Сльоза

Мярове дерево

Корова Земун, Коза Седунь, Барма

Суриця

Тітани

Щвка

Перун, Скіпер-Звір

Велес

Кв'язня Небесна

Квінь

додатково:

Cуть образного мислення

Ррозмовна мова

Гєнетичний код
Меню Розділу — Древльсловєньська Бруквіца

Давньо-Слов'янська Буквиця

Онлайн сервіс пояснення та розкриття образу на основі давньо-слов'янської буквиці

Переклад Слов'янських слів

Визначення образу Слов'янських Пракорнів

Переклад англійських слів через Слов'янське коріння

*Розділ «Деревльсловьньська Бруквіца» створений з метою поширення знань про взаємозаміни, пракорні, глибинних і тіньових образів і поширюється вільно
*Однак При копіюванні матеріалів, посилання обов'язкова
Посилання: http://www.yahealthy.info/e/slavyanskij-blog/drevne-slavyanskaya-bukvica/drevleslovenskij-yazik/obraznye-kruzhali/
*Творимо Добро безумовно і в Благо Предків у СВІТЛІ нашому і ПОЛОГИ небесного!
*Список використаної літератури


П.С. Шановні читачі сайту Слов'янської Академії духовного розвитку !
Пишіть, будь ласка свої відгуки: як і які знання ви застосували, що в результаті змінилося у вашому житті та житті Ваших РІДних та близьких.
Нам дуже важливо це знати, щоб зрозуміти, чи потрібна вся ця праця, яку ми робимо, а також для того, щоб слов'яни всіх країн не втрачали надію на відродження слов'янського кореня.
З повагою і заздалегідь з подякою, Ведагор та Радомира.
Ми вдячні за вашу підтримку!
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: