Сутність років Кругольота

Сутність років Кругольота

Сутність років Кругольота
Фото: @vedagor_info

Книга «Зірки та Землі»

Щороку Даарійського Круголіта Числобога проходить через 9 стихій і в кожній Стихії він отримує новий колір та нове осмислення. Нижче зазначено коротке сучасне тлумачення років Круголета, стосовно світосприйняття сучасної людини, відповідне Ночі Сварога над Мідгардом, тобто. темних часів на Землі, про які попереджав у давнину Бог Перун, і про які було написано в давніх Рунічних Текстах. Для деяких років, об'єднаних однією назвою, існує загальна характеристика, вона у цьому тексті виділена курсивом.

1. Земний Шлях - Цей рік вказує на те, що Людина, народжена цього року, мають великі випробування, так само, як і державам, проходження темної смуги криз, невдач і становлень. Цей рік є початком почав, а починати завжди важче, але який би не був початок, за ним завжди слідує здійснення поставленої мети і втілення задуманої ідеї.

129. Зоряний Шлях — Цей рік вказує на осмислення минулого досвіду, на Духовне становлення та зміцнення могутності як Духовної, так і фізичної; на відродження Сил Світу та підняття їх на боротьбу проти Сил Темряви. Людина, народжена цього року, житиме більше духовними інтересами, ніж матеріальними; і про таких людей кажуть, що «думки їх, блукають серед Зірок»; у професійному плані їх тягне до астрономії чи астрології, в авіацію та в космос, до альпінізму та філософії.

113. Вогненний Мандрівник (Шлях вогню) - Цей рік вказує на те, що відбудуться вогняні очищення, які сприяють зникненню дегенеративних (ослаблених) видів. У такі роки бувають сильні епідемії, пандемії, наприклад: чуми, віспи, холери, грипу. Порятунок від таких хвороб лише через Вогонь. Людина, народжена цього року, як правило - вогнепоклонник; діти, люблять грати з вогнем, зі сірниками, вогонь їм рідна стихія. У психологічному плані вони бувають дуже дратівливі.

97. Сонячний Мандрівник — Його також називають роком змін, бо цього року відбуваються зміни у владних структурах, у житті. Для народу сіра погода змінюється на сонячний день. Цього року народжуються просвітлені люди, котрі прагнуть змінити весь світ навколо себе. Вони, як правило, відкидають усе старе і вважають, що тільки нове приносить розвиток. Іноді зацикленість цих людей на матеріальному плані така, щоЗамість тепла Сонця, що зігріває, вони несуть знищуючий все живе Сонячний Вітер». Такі люди бувають замкнуті на своїх відчуттях; якщо вони розвиваються поза духовною громадою, то з них виходять егоїсти.

81. Лісовий Мандрівник (Шлях через ліс) - рік духовно-психологічної реформації, в який влада намагається все привести до стану гармонії. Як правило, цього року відбувається осмислення всіх минулих етапів розвитку людей, народжених у цей рік. Людина, народжена в рік Лісового Мандрівника, тягнеться до Матері-Природи; якщо суспільство навколо нього зайнято боротьбою з Природою, він стає на її захист. Такі люди працюють: єгерями, лісниками; займаються садівництвом та бджільництвом. Якщо їх не розуміють, то вони йдуть від людей і стають самітниками, бо для них Духовна Гармонія з Природою важливіша в житті, ніж спроба навчити навколишнє суспільство, берегти Природу.

65. Зварожий Шлях (Свага) - Рік нових змін у житті суспільства; рік відродження національної самобутності та важких випробувань; рік відродження зв'язків між людьми та Силами Небезними (розквіт містицизму, окультизму, всіляких релігійних культів, призводить до відродження стародавніх народних вірувань). У цей рік відбувається активна підтримка віруючих людей Богами та відхід людей у ​​Світи Наві та Праві. Водночас, у різних державах відбувається явище Мандрівників та Духовних Вчителів; цього року народжуються люди із певною духовною місією на Землі.

49. Водний Шлях — Вносить розбрад ​​у думки людей, будь-які заклики, гасла, програми нічого не несуть за собою. Про них у народі кажуть, що: «Вони вилами по воді написані». Як правило, це призводить до хаосу та руйнування державності. Люди, народжені цього року, слідують чужим ідеям, не вдумуючись у наслідки, що й призводить до мимовільного життя. Ті, хто йде за Світлими ідеями, здебільшого стають фанатиками цієї ідеї, і не шкодують ні себе, ні інших на захист цієї ідеї.

33. Місячний Мандрівець - Рік, у який починається яскравий розвиток таємних окультних навчань; поголовне захоплення містицизмом, бо Місяць визначає релігійність та містичність. Цей рік також приносить небувалий світанок науки і культури, який докорінно змінює всю життя, і людям здається, що настала нова епоха. Люди, народжені цього року, зазвичай, стають: служителями Місячних Культів, містиками, і використовуватимуть свій філософський склад розуму отримання матеріальних благ. Такі люди, у своєму прагненні досягти матеріальних благ, не зупиняються перед людськими жертвопринесеннями та службою силам Зла.

17. Мандрівник Божий (Білий Шлях) - Вказує на потужну активність сил світла, на душевний та духовний розвиток у суспільстві та Людині. Люди, народжені цього року, стають служителями Сонячних Культів, бо їх називають пророки, месії, духовні вчителі, мандрівники Божі. Така людина живе не для себе, а для інших, і коли вона працює на благо суспільства, їй допомагають Боги і Предки і людина підвищує свій духовний потенціал.

2. Чорний Жрець — Рік визначає дивне змішання релігій та антирелігій, Добра і Зла, відбувається поява таких понять, як Добре Зло та Зле Ласкаво. У такий рік дуже яскраво проявляється єдність і боротьба протилежностей, що призводить до народження людей з маніакальними ідеями, які починають створювати свої програми та вчення; які відкидають будь-яку Духовність і Душевність, і визнають лише свою ідею та матеріальність; їхнє життєве кредо — стати володарем Світу.

130. Зоряний Жрець — Рік потужних духовних перемог, просвітництва та розвитку; рік появи нових життєвих засад та правил, реформ. Рік, коли прокидається людська думка і відкидаються релігійні догми, які не дають розвинутись цій думці. У цей рік відбувається відродження Світлих Родових Культів, потяг до Стародавності та археології, що і призводить до народження людей з незвичайними здібностями; таких дітей у народі називають Зіркова Дитина. У давнину Слов'яно-Арійські Жерці «відбирали» всіх Зоряних Дітей та виховували їх за особливою програмою, щоб діти надалі служили Силам Світла та Добра. Це було з тим, що, одержуючи потужну життєву силу, від Природи і Зірок, людина могла творити як Добро, і Зло, але у особливо великих розмірах.

114. Вогненний Жрець — Рік перелому у суспільній свідомості, зміна відносин між різними ступенями ієрархії людей; рік відродження Вогняних Культів; рік, коли людина по-новому дивиться використання сили Вогню; рік перетворення та очищення свідомості людей. Діти, народжені цього року, мають яскравий, відкритий, експансивний характер. З дитячих років вони сприймають Світ, ніби через рожеві окуляри і вважають, що весь Світ належить їм, і існує тільки для того, щоб вони жили на втіху. Але якщо цих дітей у дитинстві виховувати в Духовному, творчому середовищі на основах і принципах давньої Віри Первопредків, більш надійних людей у ​​майбутньому не знайти, і, як правило, ці діти, здебільшого, стають Жрецями, Зберігателями Первинного Вогню (Інглії) .

98. Жрець Сонця — Цей рік несе у собі прагнення до світлого розвитку суспільства; до підвищення добробуту народу; до світлих реформ для народу; до появи нових видів мистецтв, напрямів у релігії, музиці, філософії, психології, у відносинах для людей. Такий рік, правителі держав, називають часом свободи, рівності і братерства, але під наглядом «вищих ієрархів». Люди, народжені в цей рік, дуже чутливі, тягнуться до Світла, але при цьому їхня психологічна ментальність створить їм безліч проблем, але вони бачать ці проблеми та долають їх. Їхня внутрішня психологія побудована на тому, що все, що їх оточує, має підкорятися певним законам Світлих Сил, Темрява не повинна існувати. Це категоричне неприйняття і заперечення Темряви заважає у житті, т.к. заперечення чогось не означає відсутність цього. Такі люди, за своєю природою, не мислять себе поза суспільством і Віри, і тому з них добре виходять Жерці Сонця.

82. Рік Друїда (Жерця Лісу) — Цього року у суспільстві яскраво проявляється потяг до гармонійного розвитку за законами Природи. У суспільстві знову починаються відроджуватися народні традиції, пов'язані з культом Природи та трав'яним лікуванням. Як гриби після дощу починають з'являтися товариства знахарів-чаклунів, люди прагнуть піти в Природу, що призводить до порушення рівноваги в екологічному секторі держав (країн), і, як наслідок, виникають територіальні претензії від однієї країни до іншої. Це рік протидії різних систем, коли система Гармонії зазнає впливу системи Дисгармонії. Люди, народжені цього року, залежні від екологічної обстановки, таким людям украй протипоказана зміна місця проживання; це дуже імпульсивні, добре все знають, вольові люди. Відхід таких людей з мирського суспільства, допустимо тільки в одному, якщо ця людина стає на шлях Шляху Жреця Лісу.

66. Жрець Неба — Рік важких випробувань та становлення потужного суспільства, при цьому рік, коли Небеса рясно закликають до себе своїх прихильників, яких намагаються знищити сили Темряви. Це рік розвитку у різних сферах виробництва, рік згуртування у суспільстві та відродження Віри у його Небесні Сили, навіть самі громади відкидають ці сили. У такий рік народжуються люди з суто філософським складом розуму, їм нехтує грубість у стосунках, вони намагаються ушляхетнити життя навколо себе, підтримати будь-які паростки Духовності та Віри, з таких людей виходять справжні Священнослужителі та Жерці. Єдиний мінус у цих людей, що їм не підвладне сімейне щастя.

50. Жрець Моря — Цей рік, не приносить покращення в житті суспільства, стан суспільства можна позначити приказкою.переливання з порожнього в порожнє». Будь-яка спроба змінити становище призводить до хаосу та громадянської війни, що пов'язано з терором та пролиттям крові безневинних людей. Цього року народжуються хитрі люди, які йдуть до своєї мети, незважаючи на жодні перешкоди, вони знаходять вихід із будь-якої заплутаної ситуації, бо вони користуються підтримкою та силою Стихій. Вони намагаються виявляти свої здібності у ораторському мистецтві.

34. Місячний Жрець — Рік чудес та містичних трансформацій, цього року, як гриби після дощу, з'являються різні секти, мета яких боротьба з основною релігійною течією, яка породила цю секту. Це рік, коли з'являється безліч лжепророків та місій. Рік, у який починають втілювати у життя абсурдні та нереальні проекти; з'являється абстрактне мистецтво, але при цьому зростає міць і добробут народу, що з усмішкою дивиться на все, бо народ живе за принципом: «до Богів високо до царя далеко, а своя сорочка ближче до тіла». У цей рік народжуються люди з підвищеною схильністю до окультизму і містицизму, вони наділяються певними здібностями, з якими не знають, що робити, і користуються ними підсвідомо. Надалі більшість з таких людей потрапляють у секти, де з них роблять Служителів Місячних Культів.

18. Білий Жрець — Рік парадоксальних змін у психології свідомості суспільства, як правило, призводить до революційних змін, що призводить до порушення еволюції розвитку суспільства. Символи цього року: певне прагнення людей йти Світлим Шляхом, але Темні Сили, використовуючи світлі заклики, намагаються захопити людей на шлях руйнування і Хаосу. Цей рік можна назвати, роком боротьби Бога та Антибога, де у будь-якому разі Світле Початок перемагає. У цей рік народжуються одухотворені люди, які своїм життям уособлюють Добро і Справедливість, і на шляху Духовного розвитку вони досягають великих Духовних вершин. Такі люди стають на чолі різних релігійних конфесій або жрецями високого рівня.

19. Чорна Жриця — Рік, який несе повсюдний клопіт, спрямований на досягнення достатку. Це рік правління жінок, емансипація в цей період може принести більшу користь, ніж чоловік, бо цього року для жінки відкриті природні таємниці, які кожна жінка використовує для покращення сімейного вогнища. Цього року народжуються жінки-лідери за вдачею та чоловіки філософи. Жінок, народжених у цей рік, тягне до точних наук, а чоловіків до наук абстрактних, абстрактних.

3. Зоряна Діва — Рік підвищення активності суспільства у різних сферах. Цього року відбувається демографічний вибух, тобто. жінки народжують стільки, скільки можуть, бо для них приходьте з Неба одкровення. У кожній дитині вона залишає частинку себе і ця частка проявляється так, що не залишає своїх батьків без нагляду, і не кидає на свавілля Долі, бо в цих дітях сильно розвинене почуття шанування батьків. Жінки, народжені цього року, стають духовно-релігійними лідерами. Чоловіки — плодючі, вони намагаються мати якомога більше дітей і всі справи спрямовують на збільшення свого Роду, і за яку б справу вони не бралися, вони роблять його з легкістю.

131. Жриця Вогню — Рік очікування змін у житті суспільства не завжди виявляється тим, що від нього чекають. Це рік міжусобиць, воєн та пожеж. Цього року не збуваються надії на покращення чи погіршення життя, але відбувається очищення від впливу Темних Сил. Рік початку потужного розвитку творчих сил деградації та занепаду паразитичних сил. Цього року народжуються обдаровані люди, які своїм життям показують оточуючим, яким шляхом іти. Життя таких людей закінчується трагічно, але після їхньої смерті їх почитатимуть нарівні з Богами. Дівчата, народжені цього року, стають служницями Вогняних Культів, а чоловіки опановують професії, які так чи інакше пов'язані з вогнем.

115. Сонячна Жриця (Діва) - Рік Духовного та просвітленого осяяння народу. У цей рік відбуваються зміни в суспільстві, і воно починає активно бачити і в ньому починає проявлятись велика сила творчості Люди, народжені цього року, мають здатність творення у різних сферах. Якщо людина, народжена цього року, немає можливості бачити, він починає боротьбу своє існування, збираючи навколо себе однодумців, створюючи ворожу існуючому правлячому режиму структуру.

99. Друїдеса (Жриця Ліса) - Рік, коли Мати-Природа починає відновлювати свої Права, знищуючи всі штучні антиприродні форми. Рік землетрусів ураганів, смерчів, цунамі та повеней, а також посухи, піщаних степових бур, що відбуваються в тих місцях, де людина порушує природну рівновагу та втрачає зв'язок із Природою. Цього року народжуються Волхви — Духовні Гармонізатори, для яких п'ятирічність (злиття Тіла, Душі, Духа, Совісті та Природи) є невід'ємною формою життя. Вони можуть існувати відірвано від Природи, від роботи землі, вільний час вони працюють, вирощуючи рослини. Про них кажуть, що «їм важливий не результат від скоєного, а сам процес творення та творення».

83. Небезпека Діва — Рік, що несе випробування суспільству, яке починає згадувати, що є Богородиця Заступниця. Цього року відбувається спалах релігійної активності людей, які звертають свій погляд до Небес. Відповідь ці люди отримують у вигляді зміни способу життя суспільства через деякий час. Народжені цього року честолюбні спочатку, їх розум не приймає насильство над особистістю (але щодо себе). З таких людей, якщо вони згодом підуть Темним Шляхом, вийдуть деспоти та диктатори. Чоловіки старанно йдуть займатися політикою, а жінки витають у хмарах і живуть на втіху, і лише почуття обов'язку, перед Родом, змушує їх виходити заміж і народжувати дітей. При цьому їх не цікавить, чи буде у них повноцінна сім'я, чи ні. З людей виходять матері одинаки чи батьки одинаки, т.к. їхні думки перебувають у Небесах, а чи не Землі.

67. Морський Жриці — Рік тяжких випробувань, переломів у свідомості народів та природних катаклізмів. У цей рік відбуваються усобиці та громадянські війни. Великі кровопролиття є проявом вищого протистояння і боротьби Світла і Темряви на тонкоматеріальному плані. Якщо цього року при владі держави перебуває жінка, то перерахованого вище, не відбувається. Ця жінка має бути духовно розвинена та народжена під Стихією Води. На рік Жриці Морей народжуються люди, яких називають «перекотиполе“. Вони як хвилі переносяться з одного місця на інше, б'ються об скелі, але скелі завжди на своєму місці і їм доводиться завжди шукати себе.

51. Жриця Місяця — Рік, який несе голод, кров та тяжкі випробування, зміни в людях та суспільному житті, у самому способі життя. Виникають нові соціальні верстви та класи, за яких ставка робиться на силу, а не на розум. Всіми керує якась Велика містична ідея, яка оголошує себе, як Світлий Шлях розвитку, але насправді ця Ідея веде людей у ​​пітьму та хаос. Активну роль людських жертвоприношеннях (війнах, вбивствах) бере Жриця Місяця, бо криваві жертви її стихія. Цього року народжуються діти-підранки (із загостреним почуттям психосприйняття Миру, та відсутністю захисту від негативного впливу цього світу), яким притаманне як релігійне, так і фанатичне служіння атеїстичним ідеям.

35. Біла Діва — Рік, що несе стабільність у розвитку, чистоту взаємовідносин та розуміння. У цей рік відбувається зростання добробуту у суспільстві, де всіх поєднує суспільно-корисна праця на благо держави. У такий рік народжуються просвітлені люди, про яких говорили: «на них послана благодать Божа». Народжені цього року, завжди відкриті душею і чесні, дивляться, не відводячи очей і завжди тримають своє серце відкритим для інших.

20. Земний світ — Рік благоустрою та творення, процвітання та відкриттів. Рік духовної та фізичної гармонії, для розвитку та процвітання мистецтва. Зміцнення могутності держав, благоденства та щастя. У цей рік народжуються люди з виявленою здатністю, що творить; будь-яка робота, яку вони беруться, відбувається легко. Єдине, що треба пам'ятати батькам цих дітей, що діти, захоплюючись роботою, не дбають про своє здоров'я.

4. Зірковий Світ — Рік Духовного Преображення, найбільших відкриттів в астрономії та інших науках, пов'язаних із Небом. Рік інтелектуального розвитку держав, а також рік щастя, миру та благоденства. Цього року народжуються діти з явними ознаками паранормальних здібностей: ясновидіння, левітації, миттєвого переміщення у просторі, різними екстрасенсорними почуттями тощо. Як правило, цього року відбувається обмін знаннями між цивілізаціями. Це рік вільних контактів.

132. Вогняний Світ — Рік духовного розвитку держав, коли суспільство піднімається на більш високий рівень розвитку. Рік, коли відкривається Стародавня Мудрость, що призводить до різкого духовного піднесення. Цього року народжуються діти «вогняні діти», їх називають тому, що «вони горять на роботі як свічки» і своєю працелюбністю заражають оточуючих. З таких людей виходять чудові реформатори, які проводять реформи на творення, а чи не на руйнацію.

116. Сонячний світ — Рік заспокоєння та свідомості своїх справ, у такий рік ніколи не відбуваються жодні реформи, бо справи та реформи будь-якого зачинателя тонуть у потоці світла Сонця і їх ніхто не побачить. Цього року народжуються діти з підвищеною чутливістю до коливань сонячної енергії; вони, не переносять темряви та самотності. Нерідко вони виникають різні форми фобії: страх самотності, замкнутих чи відкритих просторів; страх бути незрозумілим, печерним і т.д. Їх називають "мамині діти», т.к. вони не уявляють свого життя без підказки з боку батьків.

100. Лісовий світ - Рік усвідомлення гармонії людини та Природи. Цього року з'являються всілякі громадські організації, які виборюють повне збереження Природи. У розпал цього року, ліс обдаровує всіх, хто живе своїми багатими плодами. Цього року народжуються люди гармонізатори, наділені задатками Волхва, люди з аскетичним характером, яких природа наділяє особливими талантами. У цей рік, якщо людина веде нерозумне життя, природа знищує його.

84. Небезпека Ява — Рік настання перелому у розвитку суспільства. Рік виникнення нових Духовних та суспільних цінностей, рік активізації значної частини сект Місячного Культу, які не зазнають змін і, як правило, проходять скоєння масових самогубств послідовників цих культів. Все це, пояснюється служителями культів, як ухиляння від земної Яви в Яву Небезну. Цього року народжуються люди з підвищеною релігійною чутливістю, багато з яких стають пророками або лжепророками, які, як можуть, трактують послання та одкровення, які приходять до них згори.

68. Морський світ — Рік тяжких випробувань та катаклізмів. Цього року нерідкі катастрофи, потопи, повені, цунамі, тайфуни. Відбуваються протистояння уряду та суспільства, що призводить до репресій, геноциду, психоциду, ментициду тощо. Це рік, коли Землі (планети) вишиковуються у певну послідовність, і тонко-енергетичні випромінювання Земель викликають у людях суперечливі почуття, що призводить до зіткнень та потоків крові. Цього року народжуються хитрі люди, єдина здатність яких — пристосовуватися чи виживати за будь-яких обставин.

52. Місячний Світ - Рік містичної боротьби сил Світу та Темряви. Рік війн на релігійному ґрунті; над суспільством панує не сила Розуму, а сили релігійного вчення, що призводить до братовбивчих війн та пролиття крові. Народжені цього року люди, наділені загостреними релігійними почуттями та філософським складом розуму. Перед батьками стоїть вибір, яке дати дитині релігійну освіту; і, в якому культі він отримає релігійну освіту, тому Богові він фанатично служитиме до кінця днів своїх.

36. Ява Божа (Білий Світ) - Рік Духовного Преображення та розвитку інтелекту в суспільстві. Рік, коли Боги активно допомагають тим людям, хто їх просить про допомогу. Цей рік приносить людям народження чистих помислів та мрій про Світле майбутнє. Цього року народжуються діти, на яких лежить Благодать Божа, все їхнє подальше життя висвітлюється світлом Віри, до якої привели дитину батьки.

СВІТОК - Усі роки Свитка вказують на глобальні зміни у суспільній свідомості, а й у світових масштабах. У роки СВІТКА відбуваються найбільші катаклізми, Землі змінюються материкові обриси, виникають і зникають острова, збільшується вулканічна активність, і, щоб суспільству було легко вижити, кожному спільноті дається одкровення чи попередження. У роки СВІТКА, хаотично відбуваються війни, і гине багато не лише людей, а й безліч видів різних живих істот.

37. Чорний Свиток — Рік важких випробувань, епідемій та пандемій, революцій та переворотів. На рік народжуються люди з підсвідомим почуттям страху, із заниженим почуттям обов'язку. Вони, як правило, егоїсти за вдачею, їм притаманні такі властивості характеру, як авантюризм та лицемірство.

21. Червоний Свиток - Рік хаосу та розброду в умах; рік, коли дуже яскраво виявляють себе, суспільства чорного містицизму, що практикує криваві ритуали, аж до людських жертвопринесень. Цього року у світі проливається дуже багато крові, як людей, а й тварин, т.к. люди безглуздо вбивають звірів та тварин заради свого задоволення. Цього року народжуються люди, у яких спочатку закладено диктаторські здібності та почуття егоїзму, які для досягнення своєї мети готові проливати чужу кров.

5. Вогненний Свиток - Посушливий рік, коли переважає підвищена сонячна радіація, йде випаровування води, що призводить до смерті людей і тварин від спеки і спраги; крім того, спека та вітряна погода є сприятливими умовами для виникнення пожеж. Трапляються рясні навали жуків, сарани та ін, які пожирають урожаї та листя в лісах. У рік Вогняного Світу народжуються люди з містичним складом розуму, для яких вогонь і вогняні ритуали є символом внутрішнього перетворення.

133. Золотий Свиток — Рік Духовного Преображення, коли, незважаючи на хаос, що відбувається навколо, що виникає внаслідок руйнування основ матеріалізму, і коли яскравим кольором (золотим лотосом, Квіткою Папороть) розкривається духовна сутність людей. У рік Золотого Світу народжуються Сонячні Пророки, які мають на меті вести за собою суспільство по Духовному Шляху Розвитку.

117. Зелений Свиток — Рік корінного перелому у суспільній свідомості, коли в суспільстві починають сильно розвиватися почуття національної гідності. У ці роки відбувається активна боротьба за збереження самобутніх, національних традицій та культур. Цього року народжуються люди з пацифічними настроями та особливим складом розуму, із загостреним почуттям гармонії з Природою. У подальшому розвитку цих людей переважає прагнення створення натуралістичних суспільств, де людина живе в гармонії з Природою.

101. Небесний Свиток — Рік воєн, катаклізмів, революційних виступів та спроб переворотів. У цей рік народжуються люди з почуттям відірваності від реальності земного життя, всі їхні думки літають у хмарах, їх дуже важко тримати в певних рамках, тому з них дуже часто виходять порушники закону.

85. Синій Свиток — Рік корінних змін у суспільній свідомості, коли руйнуються одні ідеали та виникають нові; рік, коли психологія людини і суспільства особливо схильна до згубного впливу самості і жадібності. У цей рік народжуються люди з загостреним почуттям справедливості, але вони не можуть висловити своє почуття словами, тому всі їхні промови можна назвати безладними. Їм рідко вдається досягти високого становища у суспільстві, використовуючи своє «красномовство», найбільших успіхів у житті вони досягають, коли їм вдається висловити свої думки та почуття у мистецтві (живопис, література тощо).

69. Місячний Свиток — Рік катаклізмів та знищення народів, і водночас спалах інтелекту в суспільстві, піднесення загального добробуту та розвиток держави. У цей рік народжуються дуже працьовиті люди, які не мають прагнення до вершин влади, як правило, їх улюблені заняття, це читання книг, садівництво та квітникарство; вони вибирають професії, у яких є творче начало.

53. Білий Свиток (Харатья) - Рік корінних змін та становлення суспільства. Цього року у людей проявляється почуття колективної творчої праці. Їм гине почуття лінощів, вони втомилися від воєн і потрясінь, головною метою для народу стає творча праця. У цей рік народжуються люди з надзвичайними інтелектуальними здібностями: геніальні вчені та інженери, талановиті художники та письменники, які всі дії свої спрямовують на благо суспільства.

38. Чорний Фенікс — Рік відродження в національній самосвідомості народу, коли народ прагне спокійного мирного життя. Цього року проявляється конфлікт між гілками влади та народом. Цього року народна сила відроджується, як Фенікс із попелу. У рік Чорного Фенікса народжуються люди, які готові самотужки будувати рай на Землі, і не бажають чекати, коли представники влади влаштують щасливе життя для народу.

22. Зірковий Фенікс — Рік виходу суспільства зі сплячки, це призводить до невідомих раніше проявів у житті народу, коли знову відроджуються забуті традиції та ремесла; коли казки стають буллю. Цього року народжуються люди, яких мало турбує їхній власний образ життя, і найбільше турбує життя суспільства як єдиного гармонійного організму.

6. Вогненний Фенікс — Рік Духовного облагородження суспільства, коли людей важко збити зі шляху Сил Світу. У цей рік відбувається наростання Духовної, інтелектуальної та фізичної сили в державі. Цього року народжуються високо-духовні люди, здатні вести за собою людей.

134. Сонячний Фенікс — Рік процвітання та інтелектуального розвитку суспільства. Цього року створюються найбільші пам'ятки мистецтва та архітектури, бо це рік для народження нових геніїв, обдарованих Мудрістю Божественною.

118. Фенікс Лісу — Рік патологічної апатії народу, коли низи суспільства не хочуть жити по-старому, а верхи суспільства не можуть керувати по-новому, що веде до розколу в суспільстві на два протилежні табори: з одного боку правителі, з іншого — творчі члени суспільства. Цього року народжуються люди, які хочуть переробити світ, щоб їхній світ був гармонійною частиною Природи. Але через те, що багато людей не можуть висловити свої думки, вони потрапляють під вплив псевдо-вчителів та псевдо-культури. Єдиною нагодою для них, щоб не потрапити під вплив хаосу, це прилучення до Віри своїх Предків.

102. Фенікс Небесний — Рік героїчних звершень на благо держави та суспільства, які поширюються не лише на це суспільство, а й на інші суспільства, які потребують допомоги та захисту. У людей, народжених цього року, проявляється яскраво виражене прагнення знайти своє місце у житті. Але іноді знижене почуття сприйняття реальності веде таких людей з дороги, що веде до Світла, на шлях, що веде до пітьми. Для таких людей завжди важлива підтримка близьких людей, не лише у сім'ї, а й у суспільстві.

86. Морський Фенікс — Рік відродження творчих та продуктивних сил у суспільстві, після жаху хаосу народ прагне побудувати світліше суспільство і жити у світі любові та спокою. Але цього року їхнім бажанням не судилося збутися, бо вони розходяться з реальністю. Люди, народжені цього року, наділені незвичайними плагіаторськими здібностями, вмінням лити чужу воду на колесо млина; але нерідко серед цих людей народжуються прямо протилежні типи, які роблять усе можливе, щоб розвинутися іншим людям. Це рік тяжких випробувань для творчих народів.

70. Місячний Фенікс — Цього року суспільство очікують на тяжкі випробування, це пов'язано з посиленням місячного впливу. У людях з'являється підозрілість, страх, недовіра, зрада тощо. Цього року в суспільствах відбувається масовий терор і репресії з боку вищого керівництва держави, стосовно свого народу, це пов'язано з особистою вигодою правителів, що перехрещуються в інтересах різних держав. У цей рік народжуються люди з підвищеним прагненням до творчої роботи, бо для них неробство гірше за смерть, а оскільки людина наділена релігійним і філософським складом розуму, вона своєю суспільною роботою посильно допомагає якомусь, близькому за духом, релігійному культу.

54. Білий Фенікс — Рік зміцнення та посилення могутності держави, коли на зміну однієї суспільної формації приходить інша. Цього року рясно починають рости різні артілі з випуску товарів народного споживання. Народжуються цього року, одухотворені люди, мета яких вести суспільство шляхом Світла і це в них виходить, якщо їхня Віра не відірвана від Природи та суспільства.

55. Земний Лис (Чорна нав) - Рік корінних змін і випробувань, коли в суспільстві панує брехня та обман. У роки Чорної Нави процвітає авантюризм, фальсифікація та обман, спекуляція, недовіра один до одного. Цього року активізуються сили зла, відбувається прояв різних демонічних сутностей. Крім того, темні сили у суспільстві розв'язують усілякі форми терору. Цього року народжуються люди наділені хитрістю, витривалістю, сповнені схильністю до служіння темним силам; від інших вони відрізняються яскравим проявом егоїзму, самолюбством, жорстокістю.

39. Зірковий Лис — Рік важких випробувань, крові та терору. Цього року активно проростають у суспільстві всілякі маячні ідеї. Люди, народжені цього року, наділені надзвичайною здатністю, що навіть брехня і хитрість, їм властива, вони спрямовують на добру справу. Вони дуже розвинене почуття ритму. Їхні психологічні здібності допомагають входити в довіру до людей.

23. Вогненний Лис — Рік спокою та благополуччя, коли вирішуються всілякі поставлені перед суспільством завдання, будь-яка держава виконує свої плани. Люди народжені в цей рік, з раннього віку мають свій світогляд і психологію, що вже сформувався, їх важко збити з правильного шляху. Вроджене почуття обов'язку дає можливість розпізнавати хитрість і брехню ворогів.

7. Жовтий Лис — Рік сприятливий для розширення території держави, воно відбуватиметься ненасильно цього року, а за рахунок добровільного приєднання. У рік Жовтого лисиця відзначається світанок продуктивних сил. Народжені цього року люди, які прагнуть не так Духовної гармонії, як творчої. Ці люди дуже люблять дітей, вони не сприймають життя без сім'ї та дітей.

135. Лісовий Лис — Цього року відбувається облаштування Держави за принципом: «Достаток у кожній сім'ї, це достаток у всій державі». У цей рік розвиваються різні виробничі сфери, які творять люди в будь-якому середовищі, почуваються як удома. Люди, народжені в рік Лісового Лисиця, наділені почуттям прекрасного, їхні улюблені форми відпочинку – відпочинок на Природі. Вони завжди відчувають, що ліс — це їхня стихія, де вони знають кожну стежку і ніколи не заблукають.

119. Небесна Навь — Рік корінних переломів у суспільній свідомості, але при цьому він минає під брехливими ідеями, коли народу обіцяють райські кущі, а насправді їм готують хаос пекла. У цей рік народжуються люди із загостреним почуттям правди, вони органічно не переносять брехню, але при цьому наділені надзвичайно багатою фантазією, це виражено настільки, що їхні вигадки втілюються в реальність. Ці люди терпіти не можуть, коли їх звинувачують у нещирості та брехні, бо вони щиро вірять у те, що кажуть.

103. Морський Лис — Рік спокійного та врівноваженого існування суспільства. Як правило, цього року не відбувається жодних визначних подій. Люди, народжені цього року, мають страшне вміння перевертати різні поняття, біле видавати за чорне, а чорне за біле. Вони знаходяться на роздоріжжі і схильні до пошуків і метань від світла до пітьми і назад. Вони досягають результатів і там, і тут. У позитивній сфері: добріших і справедливіших немає людей, а в негативній: пакостніше і огидніше людей земля не бачила. Вони стають або світлими або темними особистостями. Їхній вибір складеться лише тоді, коли на їхньому шляху з'явиться наставник, і все подальше життя цих людей буде залежати тільки від того, яким буде наставник, світлою чи темною особистістю.

87. Місячна Навь (Місячний Лис) - Рік змін та зростання активності населення держави. Відбуваються докорінні зміни у психології та свідомості суспільства. Це рік звершень та нових ідеалів. У цей рік народжуються люди з винятковою самозакоханістю (егоїсти), завищено почуття значущості, вимогливість до свого зовнішнього вигляду, уважність до того, як і що вони кажуть. Вони люблять рахувати гроші в чужих кишенях, над ними тяжить почуття накопичення та речовізму. Щоб досягти матеріального благополуччя, вони йдуть на обман і хитрість, створення різних псевдо-релігійних сект, щоб люди, повірили у яких, несли їм свої заощадження.

71. Білий Лис - Рік тяжких випробувань, боротьби Сил Світу з силами Темряви. У цей рік починаються кровопролитні війни, коли народи, обплутані брехнею, нацьковують один на одного, але одночасно з цим відзначається незвичайне зростання у виробничій сфері. Цей рік породжує двоособистих людей з подвійною мораллю: одна для себе, інша для інших. Ця психологія призводить до того, що з цих людей виходять або забиті песимісти, або яскраві авантюристи.

56. Чорний Дракон — Рік корінних перетворень у суспільстві, час посилення влади меншості над більшістю, за умови, що меншість має потужну ідею. Якщо ідея слабка і непродумана, то меншість для досягнення благ для себе намагається принести в жертву більшість. Люди, які народжуються цього року, наділені здатністю втілювати світлі ідеї в життя, їм притаманне почуття співчуття і справедливості, але рідко хто з них доживає до 60 років, бо «Чорний Бій завжди пожирає свій виводок».

40. Червоний Дракон — Рік народних повстань та великих пожеж, це рік хаосу та смути. Змінюється психологія та свідомість у суспільстві. Народжуються люди творці, вони можуть жити без роботи. Їхня робота на благо Роду та суспільства поглинає все життя. При цьому в їхніх душах може спалахнути вогонь, коли вони бачать явну несправедливість, що іноді призводить до насильства. Крім того, що вони наділені працьовитістю, вони намагаються викорінити все зло, яке бачать довкола себе.

24. Вогненний Дракон — Рік прогресу та психологічної реформації суспільства. Цього року змінюється психологія в управлінні суспільством. Але суспільство намагається позбавитися нововведень, шляхом боротьби та повстань. Цього року народжуються люди лідери, їм за життя треба остерігатися накопичення матеріальних благ, бо Дракон пожирає тих, хто прагне наживи. І людина, яка прагне справедливості, ведучи боротьбу з владою (з Вогненним Драконом), потрапляючи в коридори влади, може перетворитися на Дракона, т.к. розвинене почуття егоїзму, у цих людей, може завдати шкоди оточуючим.

8. Жовтий Дракон — Рік, коли суспільству набридає постійний розбрат і люди об'єднуються у боротьбі з катаклізмами. Правильніше цей рік назвати роком захисту від стихій. Цей рік приносить посуху, пилові бурі, пожежі, голод, як наслідок загибелі врожаю, що згоряє на корені. Цього року народжуються люди — наділені надзвичайними здібностями до цілительства, тому все їхнє життя проходить у застосуванні цього дару. Крім цілителів, з цих людей виходять і чаклуни, які не терплять лихослів'я на свою адресу, а наслідки для людей від їхнього впливу та покарання бувають жахливі.

136. Лісовий Дракон — Рік освоєння, важких випробувань та відродження Святинь, як правило, спекотне літо, зима холодна. Люди народжуються із яскравим почуттям служіння Природі. Вони наділені почуттям Гармонії з природою, ці люди від народження до безумства люблять дітей. Вони для них найдорожчі на світі. Це рік Духовного відображення Небеса на землі.

120. Небесний дракон — Рік корінних перетворень та реформ, коли знищуються Стародавні Родові культури та традиції, нав'язуються чужа ідеологія та психологія. Цього року народжуються люди з почуттям справедливості та небажанням служити злу. Але у зв'язку з тим, що парапсихологічні здібності дані цим людям від народження, їх уявлення про мир і реальність, часто не збігаються з навколишньою дійсністю, вони перебувають на роздоріжжі між силами Світла і Темряви.

104. Морський Дракон — Найчастіше цей рік протікає в спокійній обстановці, народ живе сам по собі, а правителі — самі по собі. Цього року бувають незначні кліматичні труднощі у вигляді морозних зим, які завдають збитків сільському господарству. Цей рік жодних глобальних змін у суспільстві не несе. Народжуються на рік Морського Дракона люди з нікому не властивим умінням згладжувати кути у різних сферах життя. Але почуття гармонії з навколишнім світом вони знайдуть лише тоді, коли будуть служити силам Світла, бо служіння силам пітьми зруйнує не тільки їхню духовну і душевну структуру, а й фізичну сферу життя.

88. Місячний Дракон — Рік небезпечних ознак і очікувань, це рік, коли Темрява прямує на держави, що йдуть Світлими шляхами життя. Цей рік несе голод, смерть, кровопролиття, приниження, які гуртують населення на боротьбу з пітьмою і призводять до перемоги. Цього року народжуються люди, здатні використовувати тонкоматеріальні енергії на благо людей, або на шкоду їм. У них дуже розвинене почуття ритму і гармонії, але якщо вони йдуть темним шляхом, то їх почуття творення перетворюється на могутню силу знищення і руйнування.

72. Білий Дракон — Рік брехні, інтриг та підступності, інакше це рік нездійсненних надій. Будь-яка спроба повернутися до минулого або зробити нове приречена на провал. Рік породжує людей з надзвичайною силою та потягом до Світла. Будь-яка перешкода на їхньому шляху буде зметена їхньою здатністю до втілення своїх цілей у житті. Усі їхні задуми мають шанси на втілення.

73. Чорний Змій — Рік воєн, важких випробувань та братовбивств. Цього року на будь-яку державу чекають тяжкі випробування. Також, цього року, народи гуртує якась ідея, особливо захист батьківщини та інтересів народу. У рік Чорного Змія народжуються сильні, сміливі та одухотворені люди, яким будь-яка справа під силу, бо їх свідомістю опановує приземлений розум, оскільки вони живуть лише земними, чисто матеріальними інтересами.

57. Зірковий Змій - Рік важких випробувань; рік, коли темні сили влаштовують царство терору, утворюють штучний голод, коли ллється кров невинних людей. Цього року народжуються люди, схильні до впливу будь-яких ідей, аж до абсурдних, і цей вплив плюс самопожертва не дають людям перетнути 65-річний рубіж. Але при цьому люди постійно думають про призначення згори, і якщо в суспільстві не існує Світлої Віри в Бога, то люди стануть під прапори темних сил.

41. Вогненний Змій — Рік відпочинку населення після перемоги над Темними силами. Але Темні сили, зализуючи рани, продовжують збирати нові сили під свої прапори. У цей рік народжуються люди, наділені почуттям обов'язку, їх вогняні пориви, хитрість і спритність мають мудрість, яка допомагає їм вижити в будь-якій обстановці.

25. Золотий Змій — Рік територіальних укрупнень держав та колоніальних воєн. Цього року дуже багато гине народу, ніби звільняючи місце під сонцем для народження нових людей, обдарованих сонячною мудрістю. Їм притаманне почуття обов'язку і справедливості, вони не схильні до впливів сил Темряви. З них виростають чудові першовідкривачі та творці. Навіть якщо вони не роблять відкриттів у якійсь науковій сфері, вони створюють чудовий домашній затишок.

9. Зелений Змій — Рік втілення у життя непродуманих ідей, нав'язування людям чужої психології, що приносить розбрід у суспільну свідомість; у своїй все непродумані ідеї закінчуються крахом. Цього року народжуються люди апатичні, з песимістичною психологією, вони, як правило, чекають, що за них хтось вирішить їхні проблеми. Як правило, все їхнє життя проходить у тьмяній приземленій атмосфері. Єдине корисне, що вони можуть зробити, це те, що мають багато дітей, які абсолютно не схожі на них.

137. Небесний Змій — Рік реформ та змін у житті суспільства. Відбувається зліт інтелектуальної думки населення, створюються шедеври культури, які згодом прославляють Державу, все життя народу побудовано на мріях про світле майбутнє, про чисте світло небо та безтурботність. Цього року народжуються люди — з яскраво вираженою філософською психологією, тому ці люди вважають, що головне у житті — жити для інших.

121. Морський Змій — Рік краху держав і суспільного устрою, міжусобиць та громадянських воєн. Коли в суспільстві з'являються лжепророки та «вчителі», які ведуть це суспільство в безвихідь. У цей рік народжуються люди, наділені філософським складом розуму, все їхнє життя має бути підпорядковане певним релігійно-філософським устремлінням. Інакше їхнє життя перетвориться на кругообіг вирішення проблем, які слідуватимуть одна за одною. Ці люди від народження наділені гарною пам'яттю та здатністю запам'ятовувати як хороше, так і погане.

105. Місячний Змій — Рік психологічного достатку в суспільстві, безтурботність і спокій, призводять до загнивання суспільства, до послаблення його морально-етичних підвалин, до появи різних псевдо-культур і псевдо-філософій, коли чванство, заздрість, самозакоханість, жадібність і страх вражають суспільство в корінь. . У цей рік народжуються люди з сильним потягом до різних натурфілософських вчень, заснованих на природних культурних традиціях. Люди все життя, обертаються в кругообігу життєвих проблем, шукаючи для себе віддушину, у вигляді якого-небудь релігійного вчення, але рано чи пізно вони приходять до розуміння, що найкраще з релігійно-філософських навчань, це Стародавня Віра Предків та Родова форма філософії, при якою життя йде у гармонії з Природою.

89. Білий Змій - Рік громадянських воєн та конфліктів, воєн, де Світло перемагає Темряву; бо мудрість від Бога, яку зберігають народи у глибинах суспільства, не можна знищити жодними репресіями. Цього року народжуються люди, наділені Божественною Мудрістю, все їхнє життя огорнуте ореолом таємниці. Такі люди не люблять говорити про себе і святе життя, вони намагаються робити все, не для того, щоб увічнити своє ім'я у віках, а для того, щоб процвітало суспільство, в якому вони живуть.

74. Чорний Орел — Рік тяжких кровопролитних воєн, дуже суворої та морозної зими. Землі системи Ярил-Сонця вибудовують Чорну Призму, яка образно нагадує орла. Відбувається корінний перелом у одвічній боротьбі Сил Світла і Темряви, коли успіх переходить на бік Світлих Сил. Але це боротьба відбувається у Світі Нави, але в Землі відбуваються лише відлуння тих основних битв. Цього року народжуються люди з приземленими матеріальними почуттями та яскраво вираженим польотом думки, вони згодом можуть стати визначними вченими.

58. Зірковий Орел — Рік становлення та зміцнення Держави, відбувається світанок продуктивних сил у суспільстві, на чільне місце ставиться принцип: «достаток залежить від творчої праці людини». Будь-яка економічна система, що будується на інших принципах, руйнується; і держави впадають у велику депресію. Дуже яскраво проявляється політ людської думки. Цього року народжуються люди, наділені незвичними здібностями та гарячим бажанням об'єднати людей, щоб створити рай на землі. Але вся їхня біда в тому, що Темні сили не бажають появи суспільства соціальної справедливості, тому сили Тьми роблять все, щоб цих людей просто знищити.

42. Вогненний Орел — Рік рішучих перетворень в економічному секторі країн, людська думка знаходить оптимальний варіант для гармонійного розвитку суспільства. І якщо суспільство не йде цим шляхом, його очікують соціальні катаклізми. А якщо суспільство використовує запропоновану гармонійну систему розвитку, на нього чекає процвітання. Цього року народжуються люди, наділені величезним почуттям Гармонії та Справедливості. Будь-яка справа «сперечається» у них у руках. Такі люди, без діла жити не можуть.

26. Золотий Орел — Рік гармонійного перетворення життя в суспільстві, коли все населення держави об'єднується єдиною метою, що й призведе до величезної сили держави. Будь-яка соціальна несправедливість сприймається як щось чуже. Цього року народжуються люди, наділені яскраво вираженою здатністю висловлювати свої думки через мистецтво. Єдине, на що потрібно звернути увагу цих людей, це на їхнє власне здоров'я, і ​​форму поведінки та спілкування з людьми, оскільки люди, народжені на рік Золотого Орла, дуже погано переносять критику на свою адресу.

10. Лісовий Орел — Рік спокою, гармонії та тиші, будь-які спроби внести зміни до існуючого стану в суспільстві приречені на провал. У цей рік народжуються люди з почуттям психологічної залежності від навколишнього світу, будь-яке поміщення цих людей у ​​штучні, неприродні умови життя, викликає в них почуття замкнутості та дратівливості або призводить їх до стану апатії, що нерідко призводить до психологічних зривів, аж до прояву особливо руйнівної. агресії. З них виходять чудові садівники, лісники, їх хобі - альпінізм, що іноді призводить їх до геології.

138. Небесний Орел — Цей рік приносить корінні перетворення та зміни, що поступово призводить до зміни способу життя людей. У цей час дуже повільно і тяжко проходять економічні та соціальні реформи, і суспільство поступово відходить від гармонійно-природного способу життя і переходить до суспільства соціально-ідейної залежності. Цього року народжуються люди з надзвичайно легкою уявою. Вони витають у хмарах, їхнє натхненне почуття польоту думки заважає зосередитися на одній, конкретній меті, що іноді призводить до дуже ускладнених відносин у цих людей, не тільки в сімейному житті, а й у суспільстві.

122. Морський Орел — Рік соціальних перебудов та експериментів, коли порушуються одні зв'язки та з'являються нові. Цього року відбувається засудження народом діяльності уряду держави. У рік Морського Орла народжуються люди, про яких кажуть, що «вони люблять тягати каштани з вогню чужими руками». Ці люди не можуть жити без постійного «перемивання чужих кісточок», вони великі «порадники», і прагнуть усім показати, що всі знають, у всьому розбираються, і у всіх розмовах вони суцільні вода. Вони прагнуть бути суддями та адвокатами, або йдуть у політику, аби нічого не робити. Єдиний виняток із загального правила, це ті, хто народжується на березі водойм, бо вони присвячують своє життя роботі на воді.

106. Місячний Орел — Рік корінних перетворень та укрупнення держави. Активно цього року розвивається філософський рух. Одночасно відбувається релігійна пропаганда різних навчань та культів. Цього року народжуються люди з філософським складом розуму, із самопожертвою та прагненням служити Богу, з таких людей виходять чудові керівники, жерці, священнослужителі та будівельники Храмів.

90. Білий Орел - Рік психологічного перелому у свідомості суспільства. У правителів держави проявляється «зоряна хвороба», вони починають думати, що все те, що вони кажуть народу, є істинним та правильним. Цього року трапляються посухи, природні катаклізми, які найчастіше призводять до голоду, епідемій тощо. Цього року народжуються люди з порушеним почуттям міри, всі їхні думки блукають серед зірок, тому з дитячих років у них треба виховувати почуття психологічної залежності від навколишнього світу, і тоді з них вийдуть справжні професіонали своєї справи.

91. Чорний Дельфін — Рік корінних перетворень у соціальній сфері, що нерідко призводить до успіхів та грандіозних перемог. У цей рік держави, що йдуть шляхом соціальних перетворень на благо суспільства, досягають світової величі. Цього року народжуються люди, наділені багатьма позитивними властивостями. У будь-якій справі вони почуваються, якриба у воді». Навіть приземленість їхньої роботи не може вплинути на висоту польоту думки, бо всі їхні думки спрямовані в небесні дали, за морський обрій.

75. Зірковий Дельфін — Рік важливих перетворень та активізації духовної сили народу, коли народ піднімається в єдиному пориві, для досягнення будь-якої поставленої мети. Будь-які спроби ззовні зруйнувати суспільство приречені на провал. Цього року народжуються люди, наділені величезним почуттям обов'язку, яких не можуть зупинити жодних труднощів, бо їхнє життєве кредо — «через терни до зірок», тобто. пройшовши через випробування землі, з чистою совістю постати перед Предками, в Небезній обителі.

59. Вогненний Дельфін — Рік реформ та перетворень у військово-промисловому секторі. Цього року активно розвиваються різні ремесла, і відбувається забезпечення держави усіма необхідними товарами. Але при цьому, на суспільному становищі країни позначається вплив війни Сил Світу та Темряви у тонких структурах Світу Наві. У цей рік народжуються люди з вогненним темпераментом, які віддають усі свої сили, на втілення світлих ідей, але оскільки Темним силам ці люди заважають, вони їх намагаються знищити, якщо не фізично, то хоча б психологічно.

43. Золотий Дельфін — Рік економічного розвитку у всіх сферах держави, відбувається покращення добробуту народу, що, у свою чергу, призводить до консолідації всіх Темних сил суспільства, на боротьбу з порядком. Цей рік дає добрий ґрунт для появи різних окультно-філософських товариств та Орденів під впливом Місячного культу та культу атеїзму. У цей рік народжуються люди з підвищеним почуттям обов'язку і справедливості, з яскраво вираженою працелюбністю. Такі люди не мислять себе поза роботою, неробство для них гірше за смерть. І саме на таких людях тримається добробут держави.

27. Зелений Дельфін — Рік гармонійного спокою та апатичного стану в суспільстві, у такий рік рідко трапляються будь-які зміни, і навіть у цей рік триває війна, то битви відбуваються зі змінним успіхом. Цього року народжуються люди, які постійно чимось незадоволені. Навколишній світ з апатичним суспільством, де кожен зайнятий лише собою, дратує цих людей, бо вони у світі апатії, почуваються як «дельфін, викинутий на сушу».

11. Небезпечний Дельфін — Рік філософського розвитку в суспільстві, коли починають розквітати чудовим кольором, усілякі види інтелектуальної творчості, мистецтва, а також усі сфери наукового, релігійного та духовного життя. Цього року народжуються люди з загостреним почуттям та сприйняттям тонких енергій, з незвичайним потягом до окультизму та містики. Як правило, з людей, що йдуть Світлим шляхом, виходять Духовні та просвітлені лідери, доктори філософії, вчені-гуманітарії. У людей що йдуть Темним шляхом, утворюється манія переслідування, синдром Наполеона, тобто. прагнення світового панування. З темних та нерозвинених людей, народжених цього року, виходять садисти, тирани, маніяки, деспоти тощо, бо вони егоїсти, їм подобається спостерігати чуже горе, приниження, страждання.

139. Морський Дельфін — Рік тяжких випробувань суспільства через непродумані реформи, що проводяться представниками влади. У такий рік, жодні страждання народу, та їх поклик про допомогу, не бувають почуті правителями держави. Цього року народжуються люди з поетичним світоглядом, здатні все сприймати через рожеві окуляри.

123. Місячний Дельфін — Рік воєн, переворотів, аварії надій та окультно-містичної розмови. Цей рік нічого не несе окрім розчарування та втрати Віри у проголошені ідеали. Цього року активно посилюють свою діяльність Місячні культи. У цей рік народжуються люди з філософсько-релігійним складом розуму, які у сфері Віри та релігії почуваються як «риба у воді», вони дуже схильні до місячного впливу, і тому завдання батьків і суспільства, спрямовувати цих дітей Світлим Шляхом розвитку.

107. Білий Дельфін — Рік стабільного розвитку суспільства, коли достаток приходить у кожну сім'ю, кожен Рід, і для багатьох людей цей рік сприймається як рік райського життя. Цього року народжуються люди з відсутністю земних, меркантильних інтересів. Їх називають чистими або Божими дітьми, вони схоплюють все на льоту, у них невблаганна тяга руху по Світлому Шляху і величезна цікавість, це цікавість часто приводить їх у мережі, розставлені Темними силами. Для них варто великої праці вирватися з цих мереж, а ті, хто не в змозі цього зробити, шукають заспокоєння у ірреальному світі ілюзій (алкоголі, наркотиках), у суспільствах спонтанної медитації, або закінчують своє життя самогубством.

92. Чорний кінь — Рік отримання результатів, що завершують будь-які дії. Рік закінчення воєн. Цей рік називають роком, що передує реформам. Усі справи, здійснені цього року, спрямовані на благоустрій земного життя. Цього року народжуються люди працелюбні та витривалі, тому про них говорять, що вони орють як коні.

76. Зірковий Кінь — Рік психологічного перелому та відродження національного Духа, це рік великих перемог у боротьбі Сил Світу над силами Темряви. Цього року народжуються люди з яскраво вираженою потягом до астрології, астрономії та інших наук, пов'язаних із зірками. Все їхнє життя проходить у прагненні досягти зоряних висот. Ці люди від народження наділені незвичайними якостями, які можна позначити як володіння психо-сугестивною енергією.

60. Вогненний Кінь — Рік змін, стихійних (полум'яних) переворотів, дрібних повстань та незначних воєн, що розгоряються не через територіальні претензії, а за принципом: «у них інший спосіб життя, який не повинен існувати». Цього року народжуються люди з надзвичайною працелюбністю, все їхнє життя у безперервній творчості. Вони «горять на роботі», тому рідко хто з них переживає 60-річний рубіж.

44. Златий Кінь — Рік високого розвитку та польоту думки. Цей рік дає людям можливість упорядкувати свій будинок та своє життя. У цей рік народжуються люди, які не уявляють собі життя без творчої праці та поза суспільною діяльністю. Ці люди працюють не лише у сфері суспільної праці, а й удома. Постійна праця дає їм додаткові сили, які призводять до довголіття. Їхній багаторічний вік вважається нормою від 80 до 250 років.

28. Лісовий Кінь — Рік спокійного розвитку держав, коли для людей, як би не існує жодних перешкод, тому спокійний розвиток суспільства та його статки можуть притупити пильність. У цей рік народжуються люди з явним бажанням працювати в сільському господарстві, їхня прекрасна працелюбність проявляється у сфері селянської праці, бо вони діють за принципом: «багата сім'я, багата держава».

12. Небесний Кінь — Рік критичних поворотів долі та непередбачуваних рішень правителів. Цього року, правителям держав, необхідно звернути увагу до збільшення випадків порушення законів держави. У цей рік народжуються люди, які намагаються досягти всього самотужки, при цьому вони не зважають ні на традиції, ні на закони суспільства. Вони вважають себе завжди правими, а це може бути небезпечним для них.

140. Морський Кінь — Рік згасання військових конфліктів, усобиць. Рік активної діяльності каральних органів держави. Цього року органи правопорядку борються зі злочинними елементами та людьми, що гуляють, будь-яка робота ведеться, насильницькими методами, бо вона не несе якоїсь конкретної мети, і людей змушують працювати, не заради якоїсь високої ідеї, а просто заради роботи. Цього року народжуються люди, які більше говорять, аніж роблять. З-поміж таких виходять агітатори, радники, політики.

124. Місячний Кінь — Рік змін та економічного краху держав, де правителі процвітають за рахунок брехні та корупції. Цього року активізуються Темні сили, які намагаються захопити владу у всіх державах, і привласнювати собі те, що їм не належить: це достаток держави, її надра та засоби виробництва. Якщо для цього потрібно пролити чужу кров, вони підуть і на це. Цього року народжуються люди з особливим філософським складом розуму, вони на підсвідомому рівні відкидають усе зле та темне. Від народження вони прагнуть йти світлом духовному шляху, і їхній духовний розвиток допомагає їм вижити у важкому фізичному світі.

108. Білий Кінь — Рік економічного спаду та розшарування суспільства, коли можновладці живуть самі по собі, а народ сам по собі. У цей рік рідко відбуваються будь-які відкриття, і розвиток суспільства відбувається швидше за інерцією, ніж від якоїсь суспільної ідеї. Цього року народжуються люди з апатичним характером, яким важко зробити вибір у житті. Навіть у своєму особистому житті вони намагаються повернути все так, щоби за них хтось щось вирішував. Але якщо у них, з'являється справжній наставник, хто їм дасть ціль у житті, то, рухаючись до цієї мети, вони досягають успіхів у своїх справах.

109. Чорний Пес — Відсутність усіляких реформ цього року. Влада займається однією лише говорільнею, переливанням з порожнього в порожнє, а до справи руки не доходять. Відбуваються незначні військові кампанії, які швидко закінчуються через те, що тяжкі та мінливі кліматичні умови. Цього року народжуються люди оратори, з умінням переконувати, доводити, у народі про них кажуть, що «ліньки-матінка вперед них народилася».

93. Зірковий Пес — Рік зльоту творчої думки, глобальних перетворень у суспільстві. У цей рік активно розвиваються сфери виробництва, наука та мистецтво, пов'язані з космосом та зірковими далями. У цей рік народжуються люди, наділені особливими психічними здібностями, які допомагають їм розібратися в різних таємницях окультних навчань, їхній філософський склад розуму дасть їм можливість сприймати не лише реальний світ, а й ірраціональну навколишню дійсність.

77. Вогненний Пес — Рік пишноти наукової думки, нових винаходів. Рік, коли темні сили зіштовхнувши у війні два народи, після перемоги одного з них, заявляють про себе, як про союзника переможця, і завзято приступають до розподілу майна переможеного. Цього року народжуються люди з вогненним, запальним характером, які не можуть винести навіть найменшого натяку на образу винести не можуть по відношенню до себе. Хороші скандалісти, які своїм криком будь-якому рота заткнуть. Переконують людей гучним голосом та силою психологічного тиску.

61. Жовтий Пес — Цей рік є найактивнішим у боротьбі сил Світу та Темряви. Крім того, цього року відбувається активізація темних сил, які не зупиняються навіть перед знищенням великої кількості людей, які стоять на їхньому шляху до влади. Це рік економічних диверсій, хаосу та кризи у сфері виробництва. Цього року народжуються люди, які активно пропагують Світле майбутнє, царство Світла, рай на землі. Але самі вони у свої слова не вірять. Вони використовують своє красномовство для досягнення теплого місця під сонцем для себе, і бажано, щоб це місце було в коридорах влади.

45. Лісовий Пес (Рік Вовка) - Рік під символом Вовка, приносить добробут для держави, коли всі справи відбуваються на єдиному духу, і життя протікає в цей рік згідно, щасливо та безтурботно. Люди, живучи в цей благодатний час, розслабляються і втрачають пильність, не знаючи про те, що на них чекає біда, що насувається. Цього року народжуються люди, наділені особливою формою працьовитості, вони трудяться не заради себе, а заради свого Роду. Їхня мета створити добрий затишок у своїй сім'ї, а їхній життєвий принцип: «Вовка ноги годують».

29. Пісець (Небесний Пес) - Рік смут, бунтів, інтриг і поєднання, як у суспільному, так і в Духовному Житті суспільства. Рік занепаду у виробничих сферах та у сільському господарстві. Нерідко трапляються епідемії, хвороби, морові пошесті, голод. Цього року народжуються люди наділені схильністю виживати за будь-яких умов життя, які ставить перед ними Доля. Вони живуть за партизанськими принципами: прийти, схопити і піти.

13. Морський пес — Рік хаосу, розброду в умах, коли верхи не можуть керувати суспільством, а низи не хочуть жити у світі хаосу. Цього року трапляються зміни правителів, відбуваються закулісні інтриги, але нічого з цього не виходить: ні просвіту, ні розвитку в суспільстві. У цей рік народжуються самозакохані люди, егоїсти, які вважають себеПупом Землі“. Вони вважають, що весь світ повинен обертатися навколо них, і всі повинні захоплюватись їх розумом та красою. Такі люди зазвичай погано закінчують своє життя.

141. Місячний Пес — Цього року відбувається духовний світанок у суспільстві, причому кожен вірить своєму Богу, і при цьому з'являється безліч різних праведників і «вчителів», які тягнуть людей, які не визначилися, у свою релігійну секту чи рух. У цей рік народжуються люди, наділені релігійним фанатизмом, вони замкнені в собі, але варто їм переступити перешкоду замкнутості та відчуження, як вони стають запеклими пропагандистами свого релігійного вчення, і тому сягають настільки самозакоханості, що оголошують себе Богами, або намісниками Бога на землі.

125. Білий Пес - Рік псевдореформ, тобто. коли вони проводяться на словах, а не на ділі. Цього року темні сили намагаються всіляко розхитати економіку та знищити засоби виробництва, особливо сільське господарство. Але, зазвичай, всі ці непристойні справи піднімають народ на повстання проти темних сил, бо народу потрібна стабільність, а чи не порожні розмови правителів. У цей рік народжуються люди з чистим, ясним, аналітичним розумом і здатністю знаходити вихід із будь-якої заплутаної ситуації, вони намагаються довести, що в них помиляються, і настав час прислухатися до них, а не вважати їх за наївних дітей. Єдине, чого не можна допускати щодо людей, народжених у цей рік, так це потурання їхнім забаганкам. Якщо батьки та суспільство цього не зроблять, то з такої дитини виросте егоїст, дуже сильна особистість.

ТУРУ всі роки Тура відбувається активізація Темної сили. Відбуваються масові знищення безневинних людей, які супроводжуються ритуальними вбивствами з людськими жертвами. У роки ТУРА, темні сили прагнуть не тільки руйнувати святині сил Світу, Але й захопити владу в державі, добре розуміючи, що найбільше, скільки вони зможуть протриматися при владі, це кілька десятків місяців.

110. Чорний Тур — Рік важких випробувань, хвороб та епідемій. Цього року народжуються люди наділені впертістю та себелюбством. Ці люди, як правило, мають приземлений склад розуму, всі сприймають прямолінійно, для них нормальне сприйняття навколишньої дійсності, це поділ речей на три основні форми: добрий, поганий і нормальний. Якщо таким дітям з дитинства не прищепити навичок до творчої праці, то з них виходять найбільші ледарі та ледарі.

94. Зірковий Тур (Зимун) - Рік тяжких випробувань, воєн, переворотів, міжусобних зіткнень щодо научення представників темних сил. Цього року руйнуються стародавні святині та традиції народів. У цей рік народжуються люди, наділені містичним, філософським складом розуму, вони зазвичай стають аналітиками, які нічого не сприймають на словах, і до всього доходять своєю головою. Люди, народжені під символом Зимун, дуже працелюбні і швидко опановують будь-яку професію. Їх на підсвідомому рівні тягне до Стародавності, їх виходять прекрасні антиквари, бібліотекарі, служителі культів, майстра те, що пов'язані з вивченням Стародавності.

78. Вогненний Тур — Рік важких випробувань, хаосу, розквіту злочинності відбувається очищення від Темних сил і помста Темних сил за знищення їхніх рядів. Цього року народжуються люди з вродженими здібностями добиватися своєї мети будь-яким шляхом, іноді навіть переступаючи перешкоди, які не варто переступати з моральних міркувань. Їх вогненний темперамент часто вибухонебезпечний і вражає не тільки тих, що стоять на заваді, але й близьких людей.

62. Золотий Тур — Рік важких випробувань і криз, цього року темні сили влаштовують великий голод, коли гине багато одухотворених людей, масові криваві вбивства стають ніби частиною довкілля, що на тлі голоду може призвести до явищ канібалізму. У цей рік народжуються люди наділені якостями, які можна охарактеризувати як накопичення цінностей, якщо не духовних, то хоча б матеріальних. Якщо така людина потрапить під вплив Темної сили, то все своє життя вона присвятить накопиченню матеріальних благ, стане продажною людиною і служитиме силам Темряви.

46. ​​Лісовий Тур — Рік важких випробувань та розв'язання великих війн, які забирають життя мільйонів людей. У цей рік народжуються люди наділені працелюбністю, але при цьому у них обмежені розумові здібності про позаматеріальні сфери, і тому у своєму житті вони знають одне: працювати та працювати.

30. Небесний Тур — Рік інтриг та обманів. Рік, коли активізуються Темні сили та відбуваються різні конфлікти, дрібні та палацові перевороти. Цього року народжуються люди інтелектуальної праці, які люблять працювати мізками. Якщо вони потрапляють під вплив Темних сил, то їх виходять великі аферисти.

14. Морський Тур — Рік дрібних повстань, епідемій грипу, обмежених війн. У цей рік народжуються талановиті люди, які своє вміння, талант і працелюбність розмінюють на дрібниці, як правило, вони жодну розпочату справу не доводять до кінця, хоча з-поміж цих людей, іноді виявляються великі ідеологи якогось вчення.

142. Місячний Тур — Рік народних повстань та воєн на ґрунті релігійних зіткнень. У цей рік активно борються між собою сили Світла і Темряви, але ці битви проходять зі змінним успіхом. У цей рік народжуються люди, наділені релігійно-філософським складом розуму, за характером вони радше фанатики, ніж віруючі; якщо їх не виховати у світлій духовній атмосфері, то їх можуть вийти Великі Інквізитори.

126. Білий Тур - Рік народних виступів проти тиранії темних сил. У цей рік, як правило, проливається дуже багато крові безневинних людей, і відбуваються ритуальні вбивства, з людськими жертвопринесеннями. Цього року народжуються люди, наділені почуттям справедливості та творчої працелюбності, готові йти до кінця, заради світлого щасливого світу для їхніх дітей.

ДІМКожен із дев'яти років, що носить символьний образ. ДІМ, приносить тяжкі періоди становлення суспільства. Це з тим обставиною, що підвищується хвора обстановка у суспільстві, де порушення закону стає нормою всім рівнів влади, що дає нормальним людям спокійно розвиватися і творити. Творчі люди, з волі Чорних сил знаходять «вічний Дім», тобто. їх умертвляють насильницькими методами. У цей рік відбувається активізація національно-визвольних сил, при цьому вся їхня воля спрямована на знищення темних сил та побудову Світлого суспільства.

127. Земний Дім — Рік спаду виробництва та економічної кризи. Цього року відбувається обвальне падіння продуктивних сил, величезна інфляція, епідемії раніше не відомих хвороб та висока смертність дітей. Цього року народжуються люди, які намагаються принести достаток у сім'ю, роботящі, але за своєю суттю замкнуті, неконтактні з іншими людьми.

111. Зірковий Дім — Рік різкого протистояння різних систем відбувається наростання військового виробництва та активізації сил для розв'язання неправедних воєн. Усі засоби виробництва наповнені військовими замовленнями. Цього року народжуються люди самозакохані, які перебувають у постійному пошуку сфери застосування своїх сил. Якщо на його шляху буде Світлий учитель, то така людина стає Зоряним мандрівником, який доносить Зоряні Істини до простих людей. Якщо його вчитель належить до сил Тьми, то з такої людини виходить найбільший егоїст та руйнівник.

95. Вогненний Дім — Рік відзначений розрухою, голодом, нещастям. Темні сили при владі цього року намагаються забрати у виробника останній шматок хліба, що призводить до активних народних виступів та зміни керівництва. У цей рік, народжуються люди запальні, беруть активну участь у житті суспільства, безпосередньо впливаючи на зміну існуючого становища, їм притаманне почуття такту та справедливості та вміння знаходити вихід у будь-якій обстановці. Єдина проблема у них – сімейне життя.

79. Сонячний Дім - Рік відновлення зруйнованого господарства після великих битв. Цього року відзначається зростання виробництва, сільського господарства та наукової думки. У цей рік народжуються люди, наділені світлими думками і з великими можливостями реалізації різних ідей, але, як правило, цих людей намагаються збити з пантелику Темні сили.

63. Лісовий Дім — Рік найтяжчого випробування для народу. У такий рік темні сили в уряді штучно створюють нестачу продуктів, через що починається голод, виникають хвороби, а сили Темряви, використовуючи дане становище, займаються пограбуванням суспільства. Цього року народжуються люди з лише ним зрозумілим світоглядом, це одинаки, які прагнуть всюди виявити себе навколишньому світу, вони органічно не приймають тиску на себе, тому завжди в опозиції до влади, яка привносить дисгармонію до суспільства.

47. Небесний Дім — Рік ведення воєн між силами Світла та Темряви. Усі битви відбуваються зі змінним успіхом. У цей рік народжуються люди з яскраво вираженими військовими здібностями (воїни) і, як правило, ці здібності надають їм Сили Світу. Містичне, філософське мислення допомагає їм пізнавати Стародавню Мудрість, але вік їх не довгий, бо майже всі вони гинуть у битвах із силами Темряви.

31. Морський Дім — Рік активізації боротьби Світлих Сил із силами Темряви, в який зазвичай перемагають Сили Світла. Цього року народ будує храми, процвітають ремесла, особливо ті, що пов'язані з водою, рибальством, будовою гребель, запруд, кораблебудуванням річковим та морським. Цього року народжуються люди, для яких море — рідний будинок, про них кажуть, що «у них Душа навстіж». Вони готові допомогти всім і кожному, беруться за будь-яку роботу, і все у них виходить.

15. Місячний Дім — Рік важких змін в економіці, коли активізується промислове виробництво за рахунок відтоку працівників із сільського господарства. Це відбувається ще й тому, що Темними силами пропагується швидке накопичення матеріальних благ. У цей рік народжуються люди з яскраво вираженим релігійно-філософським складом розуму, вони, як правило, поповнюють різні секти Місячного культу, де у них виховується яскраво виражений фанатизм та шовінізм.

143. Божий Дім (Хороми Богів) - Відбувається активізація Світлих Сил, що несе творче начало, відбувається значне зростання економіки, за рахунок розвитку виробництва та сільського господарства, сприятливий для закінчення воєн між державами (землями). У цей рік народжуються люди зі Світлим початком, аналітичним розумом і прагненням допомогти своїм близьким.

Священне літо. ХРАМПеріодичність цього Літа рясніє перепадами температур, т.к. місяць Рамхат, починається яскравим, теплим, позитивним днем, а місяць Айлет зустрічає морозами, на початку місяця Бейлет може йти дощ, який змінять морози, а потім може настати тепла погода з плюсовою температурою. Зате за місяць Гейлет, незважаючи на рясні снігопади, може вдарити сильний мороз і початися сильна завірюха. Початок і остання чверть місяця Елет знову приносить сніг, пургу і мороз і навіть доходить до того, що в другу чверть місяця Вейлета випадає сніг. Хейлет і Тайлет місяці примхливі - з перепадами в погоді, від сирої та холодної, до спекотної та задушливої.

128. Земний храм — Цього року відбувається зміна у керівництві держав. Це рік економічного краху, неврожаю, голоду та збройних конфліктів. Цього року народжуються люди, з яскраво вираженим почуттям справедливості, які інтуїтивно відчувають брехню і фальш. Все життя їх побудовано на боротьбі з жорстким негативним світом, які пропагують та нав'язують темні сили.

112. Зірковий Храм — Рік прийняття важливих рішень, щоб поставити крапки над «і» у територіально-політичних питаннях. У цей рік, або розв'язується війна, або мир, тобто. відбувається прорив у вирішенні будь-яких питань. Цього року народжуються люди з яскраво вираженим прагненням бути у центрі уваги. Найскладніше і найважче для них це бути на самоті. Тому, вони входять у різні суспільства, організації, групи та підприємства. Незалежно від того, яка мета цього суспільства, і яким шляхом йде компанія.

96. Храм Інглії (Храм Первинного Вогню) — Рік важких випробувань, реформ, перебудови в суспільному житті, нерідко трапляється посуха, голод, причина їх не так у кліматичних умовах, як у божевільному керівництві тих, хто стоїть. Цього року народжуються люди з нестандартним містико-матеріалістичним мисленням. Вони не сприймають ні нове, ні старе, поки самі не випробувать і не пізнають. І після того, як пізнають, із яскравих супротивників можуть перетворитися на яскравих прихильників. Вони не знають проблем із сімейним затишком. Вони облаштують свою сім'ю так, щоб сім'я була сімейним гніздечком. За вдачею дуже велелюбні, завжди знаходять спільну мову з людьми, які їх оточують, особливо з рідними.

80. Храм Сонця — Це рік підбиття глобальних підсумків, ухвалення рішень. Рік появи нових держав на історичній сцені і рік відродження старих держав, культури яких у минулому згасли. Цього року народжуються люди з ясним чистим мисленням, вони підсвідомо прагнуть чистоти, світла у стосунках між людьми. Виростаючи, вони стають прихильниками сонячних культів, а то й попадуться у мережі сил Темряви, які створюють всілякі секти зі світлими назвами.

64. Рік Спіралі (Храм у Лісі) — Рік важких випробувань, насильства, голоду, створеного штучним шляхом, репресій влади, цього року підвищено дитячу смертність, бо сили Темряви більш ніж активно приносять чужих дітей у жертву своїм Богам. У цей рік народжуються люди працьовиті, які спочатку живуть тільки своєю працею і своїм розумом, але якщо він потрапляє під вплив темних сил, то стає нахлібником і паразитом, який живе за чужий рахунок.

48. Небесний храм — Рік прийняття важких рішень та дуже кровопролитних воєн. Забуття та відкриття мудрості. У цей рік народжуються люди, які вміють опановувати кілька професій відразу і вміють робити одночасно кілька справ. Неробство для них гірше за смерть. Єдина їхня вада — вчити людей на своїх помилках і завжди в будь-якому питанні бути порадником.

32. Храм Бога Морів (Храм Нія) - Рік щастя, радості, розвитку різних галузей науки, культури, виробництва. Цього року збираються найбагатші врожаї у сільському господарстві. Цього року народжуються люди, про яких кажуть, що вони революціонери та постійно поспішають втілити свої непродумані ідеї. Про ці ідеї, навіть їм складно говорити, бо незрозуміла до кінця основна мета. Люди, народжені цього року, завжди прагнуть бути в гущавині суспільних подій, і не приділяють багато часу сім'ї. Тому на старість, вони часто залишаються самотніми.

16. Місячний Храм — Рік активного зростання різноманітних сект та рухів Місячного культу. Крім того, цього року активно розвивається релігійно-філософська діяльність та духовно-ведична думка. З'являються осередки духовного об'єднання людей. У рік Місячного Храму найпопулярнішими людьми стають: астрологи, ворожі, пророки, лжепророки і т.д. У цей рік народжуються люди з релігійно-філософським складом розуму, які відкидають вузькоспрямовану, матеріалістичну форму пізнання світу. Їм не щастить у особистому житті, вони обирають шлях подвижництва, стають аскетами, ченцями, схімниками, пустельниками.

144. Святий Храм Бога — Рік підбиття підсумків та усвідомлення життя. У цей рік життя протікає більш менш спокійно, т.к. Темні сили не наважуються на прояв своєї активності. Цього року народжуються люди, наділені незвичними здібностями та якостями. Вони прагнуть пізнавати та відновлювати втрачену Стародавню Мудрість. Такі Люди, як правило, стають Жерцями та Священнослужителями стародавніх Сонячних Культів. Про них кажуть: Все їхнє життя проходить під заступництвом Богів.

✅ Оптимізація відео:
книга зірки і землі, ведагоръ, практики богиня жива, жива, слов'яни, сутність років кругольоту, числобог, 9 стихій, нове осмислення, тлумачення років кругольоту, світосприйняття, ніч сварога, мідгард, бог перун, рунічні тексти


П.С. Шановні читачі сайту Слов'янської Академії духовного розвитку !
Пишіть, будь ласка свої відгуки: як і які знання ви застосували, що в результаті змінилося у вашому житті та житті Ваших РІДних та близьких.
Нам дуже важливо це знати, щоб зрозуміти, чи потрібна вся ця праця, яку ми робимо, а також для того, щоб слов'яни всіх країн не втрачали надію на відродження слов'янського кореня.
З повагою і заздалегідь з подякою, Ведагор та Радомира.
Ми вдячні за вашу підтримку!
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: