Суть образного мислення

Суть образного мислення

за матеріалами ведичних знань

Однією з граней образного мислення є чуттєве знання чи мовою парапсихологів емпатійне сприйняття. Критерієм повернення людини до образного мислення є вміння мислити шляхом осяяння. Це метод уявного занурення у проблему, у якому відповідь приходить миттєво, як осяяння. Він саме приходить, вистрілює із підсвідомості. Виникає внутрішній стан радості – ось він, тепер усе зрозуміло. Відповідь надходить сама. Наприклад, той же Менделєєв саме таким способом відкрив таблицю елементів. А люди, які можуть миттєво перемножити будь-які числа? У таких випадках і працює образне мислення, яке зазвичай супроводжується почуттям емоційного напруження. Людина внутрішньо проводить якусь практику, вона занурюється у проблему, а потім вистрілює відповідь. Ще його називають методом занурення.

Виходить, що людина, яка розкриває образне мислення, починає по-іншому вирішувати поставлені перед ним завдання. Механізми вирішення завдань також можуть еволюціонувати або деградувати залежно від зростання людини або її занепаду.

Старші люди, напевно, пам'ятають, що в школі вони не заучували таблицю додавання. Вони розуміли принцип, як їх скласти. Нині у школах вчать як таблиці множення, а й таблиці складання. Вони просто зазубрюють готові відповіді. Безперечно це показник деградації.

І ще, лінгвісти добре знають, що англійська мова абсолютно порожня. Він викликає у свідомості людини образів. Його іноді називають мовою штучною або знаковою. Лише відображення матеріального в невідомо звідки взявся звук, де звук далекий від того, що він відображає. Візьмемо звукове значення прийняття їжі, російською мовою: їжа, їжа, харч, хавчик, жор, є й інші звукові позначення цього процесу. А в англійській? Одне слово "фуд". Або: я тебе люблю, тебе люблю я, та люблю я тебе! А англійською: I love you. Все більше нічого і ніяк інакше! Тільки знак, жодної образно-часової наповненості. Тому чесні вчені з Ізраїлю прямо заявили, що російська мова розвиває не лише ліву півкулю головного мозку, а й праву. Тому що він створює образи, інші європейські мови на це не здатні. А найвідсталіша з європейських мов – це англійська. Єдине, що він здатний розвинути, то це пам'ять і ліва півкуля головного мозку. Ось і відповідь, чому найпримітивніша з європейських мов так стрімко нав'язується усьому світу. Але це так, до слова про лінгвістику.

Тому розумно припустити, що наші пращури мали більше механізмів вирішення поставлених завдань. Припустимо, людина шукала відповідь на поставлене запитання. Він поринав у це питання. По суті, він поєднував два образи: образ себе на даний момент, та образ ситуації, в якій він опинився. А далі синтезуючи ці два образи на чуттєвому рівні, йому методом осяяння приходила відповідь найбільш оптимального рішення. Або людина займалася вибором правильної дії з віяла можливих рішень. Він брав образ себе, образ ситуації і далі спосіб можливого рішення. Синтезувавши три ці образи, він отримував відповідь того, до чого це приведе. Тобто, що буде, якщо людина зробить такий вибір. І зараз багато людей так роблять, особливо ті, у кого не так сильно розвинена ліва півкуля (структурно-логічне мислення, абстрактна) порівняно з правою півкулею (чуттєво-емоційна, інтуїтивна, зв'язок з інформаційним полем Всесвіту). Відбувається зчитування способом моделювання подій, способом вибору вектора руху.

Варто зазначити, що лівополушарна та правопівкульна функціонування не протиставлені одне одному взагалі ніяк. Поширене судження говорить, що ліва півкуля відповідає за структурно-логічне мислення, за логіко-математичний аналіз, а праву півкулю за образно-чуттєве. Сучасна система освіти стверджує, що спрямована на те, щоб гіпертрофувати ліву півкулю і при цьому якось обмежити праву півкулю. Але бачимо, що з сучасних людей не доступні елементарні логічні конструкції.

Образна практика включається тоді, коли у людини в гармонії обидві півкулі. Ми знову бачимо потрійність. І довести це досить просто. Як включається метод занурення? Ми починаємо думати, і шукати логічні взаємозв'язки з об'єктом, що вивчається. У нас включається ліва півкуля. Але далі, у цій практики, йде певна сонастройка з образом завдання. І завдяки цій сонастройці у нас активізується права півкуля. Ми починаємо відчувати цей образ на рівні емпатії надчуттєвого сприйняття. Логіка, як і раніше, функціонує, але одночасно ми вже шукаємо відповідь, відчуваючи завдання. Отоді й вистрілює мислеобраз відповіді.

Ще одним способом образного мислення, але нижчого порядку є розмовна мова. Ви ніколи не замислювалися над тим, як у вашій голові з'являються слова? За великим рахунком, вони виникають спонтанно. Ми формуємо у голові образ тієї думки, яку хочемо донести, і вона виливається у вигляді речення. Якби ми думали над кожним словом, ми не змогли б так швидко говорити. Як тільки ми починаємо підбирати слова, мова стає уривчастою. На цій основі і з'явилася наука, що вивчає психологію людини за її мовою. Або, наприклад, у голові виникає образ зебри, і ми відразу ж розуміємо, що це смугасте парнокопитне. Якщо слово невідоме – нічого не виникає. Можна сказати, що це пам'ять, але жоден сучасний комп'ютер не зможе так швидко підібрати опис, який як осяяння виникає в нашій голові. Та й де там може все це уміститися? Ми не шукаємо відповіді, ми її одразу отримуємо. Подумайте над цим.

Зрозуміти, яка півкуля у вас розвинена, більше допоможе проста вправа. Складіть, не замислюючись, пальці рук у замок. Залежно від того, палець якої руки виявиться зверху, то протилежна півкуля у вас більш розвинена. Якщо зверху палець лівої руки, то більш розвинена права півкуля. Тепер складіть пальці рук так, щоб зверху виявився палець іншої руки. Чим більша незручність вам завдає ця процедура, тим більша різниця у розвитку півкуль головного мозку. У такому разі вам необхідно відстаючу півкулю підтягувати до більш розвиненої, а не навпаки.

Важливим є гармонійний розвиток обох півкуль. Саме тому за старих часів люди вміли писати двома руками, а воїни вміли битися відразу двома мечами. Якщо ваша дитина шульга, не поспішайте переучувати її в правшу. Набагато важливіше просто навчити його писати або тримати молоток правою рукою так само, як і лівою. Тоді ви отримаєте гармонійну особистість, а не особистість із пригніченою інтуїцією.

Однією із завдань, яку вміли робити давні жерці, було вміння одночасно писати двома руками у двох зошитах тексти на дві теми. Саме це знайшло свій відбиток у легендах про Цезарі у цьому, що він умів одночасно вирішувати кілька завдань. Звідси і ведичне поняття двічі народжених. Та й чоловік і жінка, по суті, є половинками чогось єдиного, хоч і світобудови, що знаходиться на іншому плані. Все за образом і подобою як вгорі, так і внизу.

Тому образне мислення – це мислення шляхом осяяння. Зазвичай занурення відбувається через ліву півкулю. Ми осмислюємо, думаємо, намагаємось логічно виявити закономірності. Далі через концентрацію відбувається активізація правої півкулі, людина починає відчувати завдання. І коли вони вирівнюються, відбувається осяяння, вистрілюється готовий мислеобраз відповіді, яку ми просто зчитуємо. Це можна порівняти з буквицею Іжеї з образом потоку. Людина входить ніби до потоку. Між півкулями утворюється потік, який і зчитується розумом. Входження в потік є наслідком та приємним побічним ефектом вирівнювання пропорційного співвідношення активації півкуль головного мозку. Тепер зрозуміло, чому свідомість порівнюється із потоком, а життя із рухом?

Коли ми практикуємо зі складами у буквиці, що відбувається? Ми беремо склад, є одна буквиця зі своїм чином, є й інша зі своїм чином. Далі починається логічна праця занурення у синтез цих двох образів, та його чуттєве усвідомлення. Ми беремо дві індивідуальності і видаємо синтезований мислеобраз загального. Іншими словами, ми робимо крок лівою півкулею, потім крок правим, вирівнюємося і вистрілює потік загального мислеобразу. По суті, ми займаємося свитком, на противагу розвитку, синтез на противагу аналізу. Звідси поняття vita – життя. А тепер подивіться принципи практики генетичного коду. Вам не здається, що вони є ідентичними?

І ще. Образне мислення включає процес розархівування стиснутої інформації з енергоінформаційного поля Наві, а образи — це ключі чи принципи отримання інформації з минулого досвіду світобудови. Цей досвід і називають хроніками акаші та енергоінформаційним полем Наві.

Шлях розвитку необхідний для того, щоб знаходити унікальне, неповторне у чомусь загальному. А шлях світу необхідний для того, щоб в унікальних речах знаходити щось спільне. Інакше кажучи, відбувається самовдосконалення через пізнання непізнаного у собі. А тепер подумайте, у чому суть образного «протистояння» Білобога та Чорнобога.

ЕПІЛОГ
    Давайте розглянемо один приклад зворотного зв'язку образного мислення та математики. Ми згадували при описі Буквиці, що одна грань образу буквиці I (Іжеї) тотожна силі струму. Насправді вектор сили. Крім цього ми знаємо, що I=U/R, де, U - напруга, вектор устремління електронів, сила за одиницю простору, R - Опір або інерція, рівна масі за одиницю часу, I - Сила струму, кількість електронів за одиницю часу.

Яку буквицю можна співвіднести з устремлінням та наближенням до мети? Буквицю Укъ, межею якої є буквиця Оук'. Тепер згадуємо – щоб увімкнути потік, що треба зупинити, що цьому чинить опір? Правильно - думка, розумовий процес нашого мозку. Отримуємо буквицю Мислеті. До чого ми дійшли? I=У/М. А якщо підставити числові значення буквиць, ми отримаємо: 10 = 400/40. Збіг? Добре, давайте знайдемо потужність Р=U·I або У·I=҂Д (4000) - посилення потоку волею породжує дію вищого ладу. А сам потік можна отримати зусилля буття (є) знанням (Веди) - I=В·Е.

Звичайно, логік скаже: I=М/Д, I=З/К, I=Ф/N і т. д. і т. п. Давайте пригадаємо, що означає розподіл за х'арійською арифметикою: співвідношення сфер впливу або відношення того, що вгорі до того, що внизу. І в цьому випадку це ставлення породжує потік. Тоді М/Д — співвідношення думок та справ породжує потік божественного світла. С/К — співвідношення озвученої думки та з'єднання (наповнення) кількох систем (обсяг) знову породжує вектор сили. Ф/N - Співвідношення важливості сутності та втіленого образу. Усі результати цих арифметичних процесів породжують різні види руху.

Якщо ви, як і раніше, сумніваєтеся, можна піти ще далі, стверджуючи, що маючи справу з електричним струмом, ми, по суті, маємо справу з механічними аспектами електрики та магнетизму, і феномен струму можна описати тими самими математичними рівняннями, які застосовуються до звичайного руху в просторі. Т е прийти до рівняння v=s/t, де v – швидкість, s – простір, t – час. Закон подібності у дії.

Тут уже доречно навести висловлювання відомого альтернативного фізика Брюса ДеПальма:
“Час як прояв глибшої та базової сили – ось що нас турбує. Точка дотику – інерція об'єктів пов'язані з енергією часу, поточної них”.

Згадавши квантову теорію і прирівнявши простір і час до одиниці, ми можемо дійти до одиниці швидкості зчитування потоку осяяння матеріальному світі. Як ви вважаєте, чому вона дорівнює? Свідомість – це потік, потік – це електричний струм, електричний струм – це швидкість нервових імпульсів, нервові імпульси – це основа функціонування мозку. Що в їхній основі? Світло! Отже, природна одиниця швидкості в Явному або матеріальному світі дорівнює швидкості світла, тобто 2,9989 х 1010 см/сек. Округливши, ми отримаємо 3 (Дієслові) - Рух, закінчення, напрям, передача знання від витоку. Хоча і без заокруглення — досить цікава кількість. А через частоту світла ми виходимо на фізичні величини одиниць простору та часу.

Розмір струму вимірюється кількістю електронів (одиниць простору) за одиницю часу. Одиниця простору за одиницю часу - це визначення швидкості, тому електричний струм - це швидкість, т е рух. З математичної точки зору не важливо, чи рухається маса в просторі, чи в масі рухається простір. Залишилося тільки зрозуміти, який вид руху знаходиться в основі. Подумайте над цим у термінах та образах свитя та розвитку Всесвіту.

Зрозуміти все це суто логічно — марна трата часу. Це можна лише відчути. Ось у цьому і полягає вся суть образного мислення.

Правила орфографії, значення та образ, які ми бачимо сьогодні у підручниках, не мають жодного відношення до древлесловенської мови, вивчаючи їх ми розучилися мислити образно.

Пропоную відновити втрачену здатність.

Стародавні Слов'янські практики та енергосеанси, які допоможуть розкрити образ слів

Курс індивідуальних лікувальних консультацій-сеансів

Слов'янська школа «Золотий Вихор»

Слов'янська школа «Жива»

Школа Слов'янських Рун

Передмова про вибір Вчителя:
Так влаштований наш світ, не стверджуватиму як в інших світах, «порожнє місце не буває», воно завжди заповнюється, хочете ви цього чи ні, займаючись якоюсь практикою ви звільняєте «готуєте порожнє місце, яке потрібно заповнити, у нашому випадку знанням, але якщо на знання немає дозволу чи ні Вчителі приходять лжевчителі і дають вам знання в красивій упаковці але з поганим змістом, добре якщо ви швидко побачите, що відбувається.
Раніше в старі добрі часи всі діти отримували посвячення в 9 пізніше в 12 років у життя правильне, учнівство, на все це крім зусиль батьків, бабусь, дідусів потрібні і допомога Сил Світу, це обов'язкова умова правильного виховання та подальшого розвитку!
Життя показує і знання про енергетичні тіла, що ми живемо в різних світах, не тільки у фізичному світі! Посвячення дають на можливість бути «повноправними громадянами» та в інших світах, але для набуття цього має бути Наставник.
Особливо потрібно подбати про дітей, (отримувати посвячення, учнівство – школа, вуз і т.д., у життя) виховання має бути не лише фізично, а й на Духовному.
Ступаючи на нелегкий шлях Духовного зростання, варто добряче замислитися, обираючи собі вчителів.
Вибір Вчителя, це дуже важливий крок, до якої б практики це не стосувалося, тому обов'язково ви повинні переконатися, хто був Вчителем Майстра, яка традиція практики, лінія Вчителів! Якщо цього немає, яким би рівнем знань він не мав, біжіть від нього. Чим швидше, тим краще!

Чому важливо отримати посвячення?
На суд Здоров'я. 1.Це збереже вам насамперед здоров'я, думаю, це дуже важливо.
Поясню чому: Ми живемо у світі духів, на кожну дію (практику), ми маємо отримати дозвіл (посвячення). Якщо цього не робити, можна нахопитися не тих, що вимагає практика Духів і мати дуже великі проблеми! Це потрібно Знати та Пам'ятати!
2.Ви тільки провідник, між вами та Джерелом – «Власником», а Сили Світла (Боги та Богині, Провідники) дають вам Знання – Інформацію! У процесі духовної практики ми виходимо за межі своїх п'яти почуттів і запитуємо поради у духовного світу, який оточує нас і пронизує все довкола.
Що примітно за майже 20 років моєї практики та понад 50 років практики мого Вчителя Раслава, дозволялося проводити сеанси та посвяту не всім! Це відбувається і сьогодні з техніками Жива, з усіма, але це й хороша підказка, що щось у людини, слабко чи зовсім не розвинена духовність, це сигнал.
Під час прийняття посвяти відбувається зміна усієї енергетичної структури людини. Іде все зайве, штучне — людина стає такою, якою вона має бути від природи. Розкривається його внутрішній потенціал, відбувається переосмислення життя та Духовного Шляху. Посвята в Живу – це та Сила, яка розбиває панцир протиріч, проблем та неврозів та наповнює серце Світлом, Любов'ю, Гармонією. Воно допомагає відкрити внутрішні Сили, відчути свій потенціал та наповнити життя Енергією радості. Двоїстість поступається місцем Єдності. Це знання наших предків! Добре відновлюється зв'язок із Предками!
Сеанси та Посвячення проводяться як у контакті, так і без нього, не має значення, де Ви знаходитесь в якому місті, країні, континенті!

Кілька слів, хочу сказати про практики Жива, це дуже сильні та потужні енергії, на даний момент, мені невідомо сильніше і результативніше Енергій наших Світлих Богів та Богинь.
Які допомагають не тільки зцілити, а й гармонізувати людину з навколишнім простором та природою.
Це знання наших предків! Добре відновлюється зв'язок із Предками!
У нашій Академії ми проводимо навчання та посвячення у Слов'янські РОДові практики
Слов'янська школа «Золотий Вихор»
Слов'янська школа «Жива»
Школа Слов'янських Рун
Особисто чи дистанційно, не має значення, де Ви знаходитесь в якому місті, країні, континенті! Якщо є питання звертайтеся
Запрошую на навчання! Ти вже готовий! Світла, Любові, Гармонії!
Древньоруська мова

- х'Арійська Каруна

- Ссуть початкових образів світобудови

Базові образи давньослов'янської буквиці

Кармічна астрогеографія

Оосновоположні числа

Магічні числа Чісла додаткового значення

Практика з числовими кодами

Ивикористання тіньових образів буквиці

Толкування образів слів

Образи складів буквиці

Образна арифметика

Образна Кружалі

Отголоски образності в інших мовах

Успоживання літер Еръ (Ъ) і Ерь (Ь)

Кколи пишуть слова з великої літери?

Знаки надрядкові та малі

Унікчема російської мови

Слав'янські назви місяців

Народні назви місяців

Ссучасні назви місяців

Нзакликання міст з «СК»

Озакінчення «СТВО»

Из російської мови прибирають позитивні образи

Еж (три форми запису)

Частіца «віч» - найвище ім'я людини

Глаголиця

Пвідкреслений текст

Зеркальний лист Расенов (приклади)

Сем букв «І» (Миръ, Миръ, Миръ, Мvръ…)

Этимологія – наука про мову

Двойовнича кількість

Глагол

Мзайменник: він, вона, вони

МЧи є мова народу? Форми запису

Ссуть початкових образів світобудови

Нить Долі

Урівні Існування

Животні

Вщещі птахи

Востороння сторона

Царачинське поле

Сінше море

Алатир, Яблуня, Річка Смородина

Сорок Царів із Царевичем, Князів із Князевичем

Тьма непроглядна. Темна матерія

Радуга

Правда та кривда. Світло і темрява

Сховати у безодні темній

Урівні сонць

Род-батько. Род-матір

Четери голови Сварога

Украпки, насіння, породжені світовою піною

Пекельні царства

Змей Юша

ООбрази слів РІДНОЇ МОВИ

Илюзорність боротьби добра і зла

Чернобог

Матер Сва і Сизой Орел, Алконост і Стратім

Фініст, Рарог

Ворон

Лєбідь, Грифон, Могол

Стрибог

Сімаргл

Лютий змій, Чорний змій

Сварог та Сварожичі

Кров, Сльоза

Мярове дерево

Корова Земун, Коза Седунь, Барма

Суриця

Тітани

Щвка

Перун, Скіпер-Звір

Велес

Кв'язня Небесна

Квінь

додатково:

Cуть образного мислення

Ррозмовна мова

Гєнетичний код
Меню Розділу — Древльсловєньська Бруквіца

Давньо-Слов'янська Буквиця

Онлайн сервіс пояснення та розкриття образу на основі давньо-слов'янської буквиці

Переклад Слов'янських слів

Визначення образу Слов'янських Пракорнів

Переклад англійських слів через Слов'янське коріння

*Розділ «Деревльсловьньська Бруквіца» створений з метою поширення знань про взаємозаміни, пракорні, глибинних і тіньових образів і поширюється вільно
*Однак При копіюванні матеріалів, посилання обов'язкова
Посилання: http://www.yahealthy.info/e/sut-obraznogo-myshlenija/
*Творимо Добро безумовно і в Благо Предків у СВІТЛІ нашому і ПОЛОГИ небесного!
*Список використаної літератури


П.С. Шановні читачі сайту Слов'янської Академії духовного розвитку !
Пишіть, будь ласка свої відгуки: як і які знання ви застосували, що в результаті змінилося у вашому житті та житті Ваших РІДних та близьких.
Нам дуже важливо це знати, щоб зрозуміти, чи потрібна вся ця праця, яку ми робимо, а також для того, щоб слов'яни всіх країн не втрачали надію на відродження слов'янського кореня.
З повагою і заздалегідь з подякою, Ведагор та Радомира.
Ми вдячні за вашу підтримку!
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: